En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

Om ekvalism

Vad är ekvalism?
I korthet att alla människor ska vara lika inför lagen och ha lika rättigheter oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, etc.

Ekvalism har nolltolerans mot verklig, konkret, påvisbar diskriminering, även när diskrimineringen kallas "kvotering" eller "positiv särbehandling".

Ekvalism tar avstånd från föreställningen att det skulle finnas diskriminering eller förtryck som utgörs av "osynliga strukturer", "patriarkat" eller liknande abstrakta benämningar.

Min ideologi ligger annars nära dessa tre personers förklaringar

Bashflak: Ekvalism
Bittergubben: Vad vill jämställdisterna?
Genusdebatten: Vad vill jämställisterna?
Genusnytt: Vad vill jämställdisterna?
Pelle Billing: Från feminism till jämställdhet (pdf)