En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

söndag 31 maj 2015

Arresterad för manspreading


Ett stort antal engelskspråkiga medier, däribland brittiska Independent, rapporterar att två män med latinamerikansk bakgrund har arresterats av polis i New York för att ha suttit med benen isär. 

Förbudsskylten i bilden ovan har inspirerats av en global feministisk kampanj, som startade i Sverige med den numera nedlagda sajten "Macho i kollektivtrafiken".

Kvinnan bakom den sajten är en känd profil i vänsterfeministiska kretsar och har, sist jag hörde, en praktikplats på Sveriges Radios Ekoredaktion.

Jag hoppas att hon nu är stolt över sitt projekt som har lett till ännu en anledning för att trakassera minoriteter i USA. Och till att poliser slösar kraft, arbetstid och skattemedel på att jaga män som sitter fel, istället för att jaga riktiga brottslingar.

Tidigare blogginlägg om manspreading: 

torsdag 28 maj 2015

Blockad av en socialsekreterare

Jag tror mig ha en ganska nyanserad bild av socialtjänsten, liksom av många andra myndigheter. Trots rykten och belägg om att socialtjänsten är djupt influerad av radikalfeministisk teori och strukturellt manshat har jag personligen, som man och pappa, alltid blivit proffsigt, sakligt och helt enligt reglerna behandlad av denna myndighet. Faktiskt generellt bättre än av vissa andra myndigheter. Jag tycker rent allmänt att socialtjänsten gör ett bra och viktigt jobb.

I blogginlägget "Socialtjänst erkänner felbehandling av pappor" skrev jag exempelvis om hur socialtjänsten i Kungsbacka utövade en svår mänsklig dygd: att erkänna fel. Det kan gärna Polishögskolan ta efter, för att ta ett färskt exempel.

Däremot är jag naturligtvis medveten om att inte alla i besvärliga situationer har haft samma goda erfarenhet som jag av socialtjänsten. Det vittnar inte minst Maciej Zarembas artikelserie om, liksom svallvågorna efter den. Därför har jag även bloggat om det, eftersom det tvärtemot feministisk teori tycks vara män som drabbas hårdast i sådana fall.

En av dem som har gått till ursinnigast motangrepp mot Zarembas artikelserie är den anonyma Twitter-profilen @heyalltarbra, som uppger sig vara socialsekreterare. Hon har blockat mig (dvs förhindrat mig att läsa och kommentera hennes tweets) i förebyggande syfte, men det är ändå enkelt för mig att läsa vad hon skriver. Och det hon skriver är tyvärr inte alls i linje med Socialtjänstlagens 1 kap 1 §:

"1 kap. Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,"

Det är istället mest en radikalfeministisk svada med nedsättande tillmälen mot män och en ryggradsmässig, könsbunden sympati med alla kvinnor i alla konflikter med män.

Jag tackar min lyckliga stjärna för att inte ha råkat ut för henne bortom Internet, och för att alla socialsekreterare inte är som hon utan, som i mitt eget fall, faktiskt har hjälpt mig och gjort mitt liv betydligt enklare att leva. Som jag har sagt flera gånger i verkliga livet: tack.

Bloggat: AVFM/Toklandet

måndag 25 maj 2015

"Hen" som motkraft till särlagstiftning?

Åland har röstat för att införa "hen" i sin lagstiftning. Jag hamnade i en intressant Twitter-diskussion idag om detta, angående ordet "hen" som en möjlig motkraft till särlagstiftning.

Poängen är intressant, men jag lutar ändå åt att tro att "hen"-förespråkarna både vill ha kakan och äta den. Använda "hen" när det passar och samtidigt använda män, kvinnor och liknande könsbundna ord i varje situation när det gynnar radikalfeministers enda människovärdiga befolkningsgrupp.

För hur skulle det se ut om exempelvis följande lagar gjordes könsneutrala?

SFS 2005:1089: 1 § "Syftet med statsbidraget är att stödja personers kvinnors
organisering i egna sammanslutningar. Bidraget skall främja
personers kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i
samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för personer kvinnor att
bevaka sina rättigheter och driva sina krav".

Föräldrabalken 6 kap 3 §: "Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam".

Brottsbalken 4 kap 4§a, 2 stycket: "Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man person mot en kvinna person som han hen är eller har varit gift med eller som han hen bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han hen i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff".

SFS 1982:316 med förbud mot könsstympning av kvinnor människor
"1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte".

Kalla mig gärna galen, men jag tror ändå inte att några sådana förändringar står särskilt högt upp på Sveriges feministiska regerings agenda... och inte heller på den åländska agendan.

Ålands "hen"-reform har nog bara ett syfte: att tjäna som en feministisk landvinning med avsikt att förändra språket i en ideologisk riktning.

Bloggat: Mellan vassen och land

torsdag 21 maj 2015

Karlstad borde byta namn till Henstad


Karlstads kommun har beslutat att genomgående använda ordet "hen" i kommunala handlingar, i passande situationer. En kommunstyrelseledamot motiverade det så här till Sveriges Radio:

– Det är viktigt att kommunen är neutral i sin kommunikation (...).

Självklart krävs det en feministisk landvinning i form av ordet "hen" för att kommunicera neutralt. "Vederbörande" låter ju så hopplöst omodernt.

Men jag tycker att Karlstads kommun missar elefanten i rummet här. Hur ska kommunen kunna kommunicera neutralt om kommunen heter KARLstads kommun?

Att ha "Karl" i kommunnamnet signalerar destruktiv maskulinitet och svenskt kolonialförtryck och osynliggör alla kommunens rasifierade och icke-män som inte identifierar sig med någon Karl, än mindre med krigarkungen Karl IX, som gav namn till kommunens centralort.

Det är dags för Karlstad att tänka nytt och fräscht och inte bara använda "hen" i kommundokument för att krossa patriarkatet. En möjlighet är att låta en kvinna ge namn åt staden fortsättningsvis. Inte mer än rättvist efter alla dessa år av patriarkalt förtryck. Zarah Leander är en het kandidat att bidra med namn. Zarahstad istället för Karlstad.

Å andra sidan ger Zarahstad fortfarande otäcka vibrationer av vithet, cis-norm och kolonialism. Bättre då att låta Karlstad-stadsdelen Henstad (se kartan ovan) ge namn åt hela tätorten och hela kommunen. Då kan ingen bli kränkt. Neutralare än Henstad kan det inte bli.

fredag 15 maj 2015

Kostsam könskvotering till bolagsstyrelser väcker kritik


Dagens snackis i mitt Twitterflöde har varit att justitieminister Morgan Johansson har flaggat för att regeringen kan komma att lagstifta om att bolagsstyrelser måste kvotera in minst 40% kvinnor. Annars kan vite utdelas - eller så kan staten tvångsupplösa företaget. Det där med tvångsupplösning har han visserligen senare backat från.

Mina tre bästa argument mot könskvotering är:

1. Könskvotering ger knappast bättre lönsamhet och konkurrenskraft i bolagen, till skillnad från vad justitieministern antyder här ovanför. Snarare tvärtom. Mer om det nedan. Bäst lönsamhet fås antagligen om bolagens styrelser väljs efter kompetens, och oavsett kön.

2. Jämnare könsfördelning är ändå på väg, enligt nuvarande trend. Timbro förutspår att 40% kvinnor i bolagsstyrelser kommer att uppnås om tio år, utan kvotering, och om kompetens och meriter får styra styrelsetillsättningen.

3. Kvotering är diskriminering. När en kvoteras in, kvoteras en annan ut.

Kritiken har inte låtit vänta på sig. Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne säger till SvD:

- Kvotering är ett stort ingrepp i äganderätten som är en mänsklig rättighet. Det är inte motiverat när det gäller könsfördelningen i bolagsstyrelser.

Moderatkvinnornas ordförande Annicka Engblom kallar Morgan Johanssons utspel för "kommunistfasoner":

- Att tvinga in kvinnor i bolagsstyrelser genom vite eller konfiskation hör inte hemma i en rättsstat och främjar inte jämställdheten, det handlar om rena kommunistfasoner.

Jag har tidigare skrivit om nationalekonomiprofessor Daniel Waldenström, som för några år sedan beskrev Norges erfarenhet av könskvotering till bolagsstyrelser som ett "dyrt experiment" eftersom "värden för miljarder gått upp i rök" enligt en tung studie som han refererade till. Professorns blogginlägg om studien finns för övrigt kvar.

"We find that forcing radical gender balance on corporate boards is associated with increased board independence and reduced firm value".
Reduced firm value, alltså. Kjempegreit. Låt detta dyra experiment stanna i Norge, tills det även blir för dyrt för norrmännen.

Bloggat: Toklandet, Genusdebatten, Motpol, Ingångsvärden, Fnordspotting, Den hälsosamme ekonomisten, HAX

torsdag 14 maj 2015

Storbritanniens justitieminister reagerade mot diskriminering av män


Storbritannien har nyligen bytt regering, vilket den svenska utrikesministern beklagade (!). Det nya regeringspartiet är det konservativa partiet Tories, och den nye justitieministern heter Dominic Raab.

År 2011 rapporterade tidningen Guardian om Raabs inställning angående jämställdhet och feminism. Det visade sig att han vill ha "konsekvent jämställdhet" mellan könen. Han uppges ha sagt:
"Även om vi har några av de hårdaste lagarna mot diskriminering i världen, är vi blinda för något av den mest flagranta diskrimineringen - mot män". 
"Från vaggan till graven får män en dålig deal. Män har längre arbetstid, dör tidigare, men går i pension senare än kvinnor". 
"En anledning till att kvinnor stannar med barnen är mansdiskrimineringen när det gäller föräldraledighet". 
"Samtidigt missgynnas unga pojkar jämfört med flickor i utbildningssystemet, och frånskilda eller separerade pappor ignoreras systematiskt av domstolarna".
Feminismen verkade han inte ge mycket för i sammanhanget:
"Feminister är nu bland de mest motbjudande av trångsynta människor".
Det ska bli spännande att se hur Dominic Raab omsätter sina idéer i konkret politik.

Tipstack: Genderama

onsdag 13 maj 2015

Zaremba menar att extrem feminism har gett rättsröta


Dagens Nyheter genom dess prisbelönta journalist Maciej Zaremba petar idag ordentligt i det statsideologiska getingboet.

I sin artikelserie Rättvisans demoner har han belyst hur fäder och mödrar, men framför allt fäder, får sina liv förstörda av godtyckliga socialsekreterare, nämndemän och domare.

I del 5 reder Zaremba ut möjliga orsaker till att det har blivit så här. En av orsakerna kan vara den tidigare vanliga föreställningen bland vissa psykologer att bortträngda traumatiska minnen kan återuppväckas av terapi. Cirkusen kring den numera frikände Sture Bergwall (Thomas Quick) visar att terapeuten i ett sådant arbete istället riskerar att framkalla falska minnen. Författaren Dan Josefsson redogör noga för detta i sin senaste bok.

En annan orsak kan vara inflytandet hos en extrem typ av feminism. Zaremba uttrycker detta ganska mjukt och nogsamt, men jag tror ändå att det kommer att väcka en del ramaskri i vissa kretsar. Zaremba skriver bland annat:
"Var kommer den ifrån, fantombilden av den monstruöse fadern? Jag har nu på denna resa sett honom uppstå många gånger. Det var ur mötet mellan dålig lag, vacklande socialtjänst och kidnappad feminism".
Och visst har han rätt. Och alla debattörer som menar att manshat "sparkar uppåt" och inte skadar någon har fel.

För varje mansföraktande artikel och annan yttring befäster bilden av den ondskefulle, förtryckande mannen, vilken sedan gror i bördig jord hos ideologiskt vanvridna sinnen, och leder i förlängningen till att tillvaron raseras, både för oskyldiga män som hamnar under luppen hos rättsvårdande myndigheter och för deras barn och andra anhöriga.

Jag tror på yttrandefrihet. Men jag tycker ändå att manshat bör mätas med samma måttstock, och behandlas med samma verktyg, som kvinnohat, judehat och arabhat. Att demonisera någon på grund av en medfödd egenhet är lika illa oavsett vilken den medfödda egenheten är. Allt annat är hyckleri.


Bloggat: Maukonen, Politivism, Toklandet

Relaterat blogginlägg: Livsfarlig ojämställdhet i vårdnadsärenden

tisdag 12 maj 2015

Könsräkning och kvoteringsiver på SVT


SVT Kultur kör idag en kampanj som luktar unket mansförakt. Kryddat med lite SCUM-doftande tourettes (se ovan). Det handlar om den så kallade Rättviseförmedlingen, som ständigt har udden mot vita, heterosexuella män och som leds av en person med en högst tveksam manssyn (exempel).

Kampanjen handlar om att den så kallade Rättviseförmedlingen ska hjälpa SVT att gallra bort vita män från TV-rutan och innehåller exempelvis följande:
"Vissa nyhetsdagar har visat sig vara gubbtunga. Om nyhetsflödet domineras av sport eller ekonomi, händelser som SCA-skandalen, måste redaktionen jobba kreativt på andra områden för att räta upp balansen".
Jag vet några fler områden där vi i konsekvensens namn kan införa könskvotering för att få 50/50-fördelning (obs, nu är jag ironisk):

- Högskole- och universitetsstudenterna
- De hemlösa
- De som diskrimineras av lagar på grund av att lagarna skiljer på könstillhörighet
- De fängelsedömda
- De som vinner vårdnadstvister
- De som dör innan genomsnittlig förväntad livslängd
- Misshandelsoffren
- Mordoffren
- De barn som omskärs/könsstympas lagligt
- Offren för arbetsplatsolyckor

Tillägg (tipstack till Pelle2, se kommentarer). Könskvotering kan även införas hos:

- Den så kallade Rättviseförmedlingen

En gång i tiden gillade jag Public Service och tyckte att det fyllde en viktig demokratisk funktion. Numera tycker jag att det lika gärna kan privatiseras och få verka på kommersiella villkor. Då skulle SVT (och SR) inte ha råd att ägna sig åt sådant här hatideologiskt trams.

Bloggat: Toklandet, Fröken Missnöjd

lördag 9 maj 2015

Tillägg till den feministiska ordlistan

Att följa feministiska resonemang är lite som att lära sig ett nytt språk. Sektmentaliteten sitter så djupt så att medlemmarna måste uppfinna nya ord hela tiden för att hålla distans till den ondskefulla, förtryckande omgivningen. Att förändra språket i allmänhet ses som en politisk handling.

Ingen har väl missat ordet "hen", som rentav har hittat till den officiella svenska ordlistan SAOL och som används av diverse debattörer. En feministisk delseger bara det. Här är några till som jag har skrivit om tidigare.

Amra.nu listar ytterligare uttryck som är nödvändiga att vara bekant med för att förstå vad sekten menar. Snart i en ordbok nära dig.

Några ord som saknas i Amras lista är dessa:

mansplaining (-en); [att] mansplaina: när en man försöker förklara något eller bara öppnar munnen. Det ses ofta som inte önskvärt.

whitesplaining (-en); [att] whitesplaina: när en person med ljus hudfärg försöker förklara något eller bara öppnar munnen. Det ses ofta som inte önskvärt.

straightsplaining (-en); [att] straightsplaina: när en person med heterosexuell läggning försöker förklara något eller bara öppnar munnen. Det ses ofta som inte önskvärt.

cisplaining (-en); [att] cisplaina: när en person som är nöjd med den könstillhörighet som vederbörande tilldelades vid befruktningen försöker förklara något eller bara öppnar munnen. Det ses ofta som inte önskvärt.

utseendeism (-en): att uppskatta eller inte uppskatta någons utseende. Det ses som ett grovt extraförtryck.

Vet ni några ytterligare ord som hör hemma i Amras lista?

onsdag 6 maj 2015

Att pojkar missgynnas pga kön i skolan är oväsentligt


Bilden ovan visar en forskare i pedagogik som dessutom enligt egen uppgift driver en så kallad "genusbyrå". Hon har tidigare anlitats som utredare åt bland andra regeringen och Skolverket. Hon skriver i Dagens Samhälle att debatten om pojkars och flickors skolgång är "onyanserad".

Pojkar presterar 10 procent sämre än flickor i skolan, men det är inte skolans nuvarande flickanpassning och antipojkkultur som vi ska bekymra oss om, menar experten.

Det är istället barn med "lägre utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund" vi ska bry oss om.

Med samma argument kan vi strunta i att kvinnor har 5 procent lägre lön än män, om man räknar bort de befogade förklaringsfaktorerna som yrkesval, arbetstid och så vidare. För det är mer synd om uteliggarna än om kvinnorna.

Det argumentet skulle dock ingen forskare och ingen genusbyrå framföra i pressen.

Vad det hela egentligen handlar om är att flickors och kvinnors relativa nackdelar ses som ett jämställdhetsproblem, medan pojkar och män får skylla sig själva för sina relativa nackdelar. 

Eller som bloggen Tysta Tankar kommenterar:

"Pojkar kan per definition inte vara offer i ett patriarkalt samhälle".

tisdag 5 maj 2015

Det Goda Hatet gör teater: Gärningskvinnor 2.0

Den som undrar om radikalfeminismen är en kärleksideologi eller hatideologi bör bekanta sig med budskapet i den radikalfeministiska pjäsen Gärningskvinnor 2.0.

Om föreställningen på Teaterverkets hemsida:
"I vår värld är en kvinna som styckat sin man inget annat än en beundransvärd och admirabel kvinna. Att hantera sina känslor genom yttre våld är ett sunt beteende och något alla kvinnor bör anamma. Ju förr desto bättre".
Aftonbladet Kultur:
"Den inledande skönsångens refräng lyder 'skjut innan du gör din sexdebut' och härpå följer ett pärlband av mansmördar­berättelser, provokativt fitteri och andra lustfyllda brott mot regeln att allt vad kvinnor gör på livets och teaterns scen är till för att behaga".
Teaterverket är tydligen amatörteater som inte tar emot bidrag från offentlig sektor. Vem som betalar deras hyror har jag ingen aning om.

Visst ska man få uppmana till våld på en teaterscen. Men om amatörskådespelande män skulle romantisera och presentera män som styckar kvinnor som lustfyllt så tror jag att vinklingen i Aftonbladet Kultur skulle bli en helt annan.

lördag 2 maj 2015

Kulturministern hyllar sexistisk hiphop

Kulturminister Alice Bah Kuhnke i den "feministiska regeringen" intervjuas i musiktidningen Gaffa om sina musikaliska influenser. Det visar sig att hon har stor förkärlek för sexistisk hiphop från USA.

En av hennes idoler är Dr. Dre, som man kan läsa följande om på engelska Wikipedia:
"Dr. Dre has been convicted in multiple cases of violence against women and a police officer. In February 1992, Dr. Dre faced trial as a defendant in lawsuit filed by Dee Barnes, a Fox TV host who claimed she was assaulted by Young. Dr. Dre plead no contest and was sentenced to a fine of $2500, 240 hours of community service, and 24 months of probation. Barnes stated that Young "began slamming her face and the right side of her body repeatedly against a wall near the stairway." Dr. Dre later commented "People talk all this shit, but you know, somebody fucks with me, I'm gonna fuck with them. I just did it, you know. Ain't nothing you can do now by talking about it. Besides, it ain't no big thing – I just threw her through a door."[157]Dr. Dre plead guilty in October 1992 in a case of battery of a police officer and was convicted on two additional battery counts stemming from a brawl in the lobby of the New Orleans hotel in May 1991. [158]In March 2015, singer Michel'le accused him of physical abuse during their time together as a couple, but did not initiate legal action".
Kulturministern får sedan frågan om vilken artist eller grupp som skulle få göra en låt om henne om hon fick välja. Hon svarar:
– N.W.A, original-uppsättning med Eazy-E. Låten skulle heta A Sista With Attitude, haha.
Här är texten till en låt med N.W.A. i originaluppsättning, som kulturministern hyllar. Låten handlar om kvinnor och deras attityd och heter "A bitch iz a bitch".
Hur kan en feministisk kulturminister se upp till sådana människor och lovprisa deras musik? Den intersektionella förklaringen är kanske att de har en förtryckt hudfärg och att de på något mysteriskt sätt "sparkar uppåt".

Den svenske hiphopartisten Mr Cool har som jämförelse väckt helt andra feministiska reaktioner med sina ungefär lika sexistiska texter.

fredag 1 maj 2015

Männen och kampen


Idag är den 1 maj. Många är lediga och några demonstrerar. Litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström medverkar i tidskriften Vi Läsers senaste nummer, i reportaget "Vart har alla män tagit vägen?".

Reportaget finns inte på nätet, men i bilden ovan framgår det att frågan handlar "om hur den moderna mannen sviker kampen".

"Kampen" ska nog i detta sammanhang förstås som "den feministiska vänsterkampen". Jag tolkar det åtminstone så på grund av professorns politiska bakgrund. För det saknas ju inte rent allmänt manliga politiker, eller män som på annat sätt agerar politiskt.

Men i den feministiska vänsterkampen kan jag tänka mig att männen är ett fåtal. Är det svårt att förstå? Tydligen. Men det räcker väl att läsa ett nummer av vilken feministisk vänstertidskrift som helst för att få svaret. Eller jämställdhetsavsnittet i partiprogrammet för något feministiskt vänsterparti. 

Den feministiska vänsterkampen förs inte för oss män, utan mot oss. Mannen, och särskilt den vita, heterosexuella cis-mannen, ses rentav som ett allvarligt samhällsproblem. Varför ska vi då ställa oss bakom paroller som hävdar sådant? Som dessutom ignorerar eller främjar att män diskrimineras i lagboken, att pojkar sviks av den moderna skolan, och att demonisering av män förekommer dagligen i pressen.

Män deltar visst i kampen. Men inte nödvändigtvis i den kamp som litteraturprofessorn brinner för.