En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

onsdag 15 april 2015

En feministisk genusbudget

Den "feministiska regeringens" budget presenterades idag (pdf). Den slår bland annat fast:
"Dagens skillnader i villkor mellan kvinnor och män är oacceptabla. Därför ska en
feministisk grundsyn prägla den ekonomiska politiken". 
"I genomförandet av en feministisk politik är jämställdhetsbudgetering (genusbudgetering) ett strategiskt redskap för att uppnå de målsättningar regeringen har om ett mer jämställt samhälle".
Regeringens feministiska genusbudget går överlag inte ut på att motverka mäns relativa nackdelar i samhället, utan den går ganska konsekvent ut på att motverka kvinnors relativa nackdelar. Orden "kvinna", "kvinnor" och liknande nämns hela 214 gånger och ordet "män" nämns 283 gånger. Exempel:
"En välfungerande välfärd av god kvalitet är en förutsättning för att förbättra kvinnors livsvillkor".
"Regeringen fäster särskild vikt vid insatser till stöd för kvinnors rättigheter, egenförsörjning och självbestämmande". 
"Det har skett en ökning av arbetsskador, inklusive psykisk ohälsa, under den senaste fyraårsperioden. Ökningen syns främst i kvinnodominerade yrken".  
"Ensamstående föräldrar, oftast kvinnor, har vanligen en svagare ekonomi än föräldrar som är gifta eller sambo".  
"Ett höjt underhållsstöd gynnar främst kvinnor, eftersom fler kvinnor än män är mottagare av underhållsstöd. Ett höjt underhållsstödsbelopp innebär även en högre betalningsskyldighet för den bidragsskyldige föräldern, vilket i en majoritet av fallen är en man".  
"Enligt den beslutade budgeten (min anmärkning: Alliansens budget från i höstas) ska möjligheten att skriva av studielån vid en viss ålder slopas. Regeringen menar att denna reform inte bör genomföras då den missgynnar personer med låga inkomster och pensioner, och då särskilt kvinnor". 
"Det höjda bostadstillägget för pensionärer är också en reform som främst gynnar kvinnor". 
Ett enda undantag som gynnar män relativt kvinnor hittar jag bland de 315 sidorna, nämligen förslaget om en höjning av taket i a-kassan:
"Det höjda taket i arbetslöshetsförsäkringen ökar däremot mäns genomsnittliga disponibla inkomst något mer än kvinnors, eftersom fler män har inkomster över det nuvarande taket i arbetslöshetsförsäkringen".
Men budgeten minskar även kvinnors valfrihet genom att kvotera en större andel av föräldraförsäkringen. Kvinnor ska jobba mer, och det fastslås under förevändningen att det är för kvinnornas eget bästa.

Sedan skriver regeringen att kvinnor i allmänhet tjänar ekonomiskt på den offentliga sektorn, medan män i allmänhet förlorar, sett över en livstid. Anledningen är dels att män betalar mer skatt (och tjänar mer) och dels att män dör tidigare (får totalt sett mindre pengar i pension) än kvinnor. Det ses naturligtvis inte som något problem.

Med ekonomjargong låter det så här:
"En kvinna född 2020 uppvisar ett underskott på i genomsnitt 1,7 miljoner kronor
gentemot den offentliga sektorn, medan en man född samma år uppvisar ett överskott på i genomsnitt 1,6 miljoner kronor. Motsvarande siffra för personer födda år 2100 är ungefär 1,3 miljoner kronor för män och -0,4 miljoner kronor för kvinnor".
Och det illustreras så här:


Det finns trots allt delar av den här budgeten som jag tycker är ok, eller rentav gillar.

Men det genomgående utpekandet av ett kön som särskilt beömkansvärt och ett annat som särskilt bestraffansvärt, förtar tyvärr den entusiasmen.

Bloggat
Genusdebatten: Feministisk budget kontra antifeministisk
Ingenjörsbloggen: Teknik är ... antifeministiskt?

6 kommentarer:

 1. 'Födda 2100'

  Framtidsministerns kapacitet är imponerande!

  /Bashflak

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hahaha! Det ska väl vara en svensk klärvoajant minister som blir den första som lyckas med sådant sedan Malthus gick bet grovt år 1798, liksom alla hans andra efterföljare.

   Radera
 2. Alltså detta diagram. Om män och kvinnor är lika många kommer pengarna den ena gruppen genererar in i systemet automatiskt vara samma belopp som den andra gruppen får ut, så till vida att pengar inte kan försvinna eller tillverkas ur tomma intet. Om män inte betar in ett netto, finns det inte ett netto för kvinnor att ta ut. Vad de menar med att männens nettobidrag minskar är i praktiken att de tror män kommer behöva mer samhällsstöd i framtiden. Det är inte alls omöjligt med tanke på snedfördelningen i utbildningssystemet, men det verkar inte bekymra dem. Alternativet är att de tror män kommer vara många fler än kvinnorna i framtiden och därför per person bidrar med mindre netto.
  Ok, mitt resonemang är att alla pengar in i det offentliga systemet kommer alla tillgodo, dvs tillbaka till medborgarna i någon form. Skattekostnader för demokrati, polis, militär mm går tillbaka till alla. Om man bara räknar personliga bidrag kan det naturligtvis bli snett.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den där grafen är tänkt att visa lite olika saker. En annan sak den är tänkt att visa är att regeringen menar att det lönar sig att låna pengar som framtida generationer ska betala. Om jag ska förklara principen, så går den förenklat sett ut på att värdet idag av ett äpple i handen om ett år är mindre än värdet idag av ett äpple i handen idag. Läs mer här:
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuv%C3%A4rdesmetoden

   Och mäns nettobidrag motsvarar sällan kvinnors nettoförmån eftersom offentliga sektorns nettobelåning sällan är noll.

   Hursomhelst, hur linjerna ser ut beror på vilka räntesatser som används och vilka antaganden som görs i övrigt. Det enda som garanterat stämmer med verkligheten i figuren är att män i allmänhet är nettobidragare till offentliga sektorn och att kvinnor i allmänhet är nettoförmånstagare. Av de skäl jag skrev i inlägget: män betalar mer i skatt och får mindre i pension över en livstid.

   Radera
 3. Regeringens visar väldigt tydligt genom texten i budgeten att feminism helt och hållet handlar om att gynna kvinnor och inte om jämställdhet som feministerna brukar hävda.
  Pelle2

  SvaraRadera

Kommentarer inaktiverade

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.