En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

måndag 25 maj 2015

"Hen" som motkraft till särlagstiftning?

Åland har röstat för att införa "hen" i sin lagstiftning. Jag hamnade i en intressant Twitter-diskussion idag om detta, angående ordet "hen" som en möjlig motkraft till särlagstiftning.

Poängen är intressant, men jag lutar ändå åt att tro att "hen"-förespråkarna både vill ha kakan och äta den. Använda "hen" när det passar och samtidigt använda män, kvinnor och liknande könsbundna ord i varje situation när det gynnar radikalfeministers enda människovärdiga befolkningsgrupp.

För hur skulle det se ut om exempelvis följande lagar gjordes könsneutrala?

SFS 2005:1089: 1 § "Syftet med statsbidraget är att stödja personers kvinnors
organisering i egna sammanslutningar. Bidraget skall främja
personers kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i
samhällslivet. Bidraget skall också möjliggöra för personer kvinnor att
bevaka sina rättigheter och driva sina krav".

Föräldrabalken 6 kap 3 §: "Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam".

Brottsbalken 4 kap 4§a, 2 stycket: "Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man person mot en kvinna person som han hen är eller har varit gift med eller som han hen bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska han hen i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff".

SFS 1982:316 med förbud mot könsstympning av kvinnor människor
"1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem (könsstympning) får inte utföras, oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte".

Kalla mig gärna galen, men jag tror ändå inte att några sådana förändringar står särskilt högt upp på Sveriges feministiska regerings agenda... och inte heller på den åländska agendan.

Ålands "hen"-reform har nog bara ett syfte: att tjäna som en feministisk landvinning med avsikt att förändra språket i en ideologisk riktning.

Bloggat: Mellan vassen och land

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer inaktiverade

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.