En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

söndag 29 december 2013

Året som gick: 2013


Nådens år 2013 går mot sitt slut. För att sammanfatta året vill jag börja med fem positiva höjdpunkter:

- Barnbidraget kommer att delas vid årsskiftet mellan separerade föräldrar med delad vårdnad och växelvis boende. Efter beslut i Riksdagen.

- Den första svenska studien på området har visat att partnervåldet/relationsvåldet utövas i ganska likartad utsträckning oavsett kön. Resultaten bekräftar därmed i stort sett slutsatser från andra länder i ett stort antal studier.

- Manshatet i media har minskat enligt min subjektiva bedömning. Detta var något jag märkte i somras och under andra halvan av året. Det har blivit svårare att hitta manshatiska texter i mainstreammedia att blogga om, och det är glädjande, även om jag inte nöjer mig med det. I Bashflaks misandri-lista för 2013 så kommer fler än 2/3 av artiklarna från första halvåret och färre än 1/3 från andra halvåret.

- De icke-feministiska jämställdhetsbloggarna har blivit fler.

- Vår närvaro på Twitter har blivit större.

Ingen revolution, alltså, men det var det väl ingen som hade räknat med? Små gradvisa förbättringar och en långsam process är vad vi kan hoppas på i bästa fall. Mot den bakgrunden har 2013 varit ett hyggligt år.

Några höjdpunkter från bloggen.

Januari: Barnsagan Kamomilla Stad anklagades för att vara högerextrem och sexistisk. Maria Arnholm (FP), nya jämställdhetsministern, är en uttalad feminist som tror på könsmaktsordningen och andra osynliga maktstrukturer.

Februari: Sveriges Radio diskuterade om kvinnor som grupp bör omfattas av hetslagstiftningen. Zlatans självbiografi fick feministisk kritik. Twitter rasade mot att pojkar skulle bowla och flickor pyssla i en skola i BoråsSkådespelaren Mia Skäringer kom ut som icke-feminist.

Mars: Vasaloppet fick feministisk kritik. Internationella Kvinnodagen hölls. Manliga journalister avbröts och kallades "gubbslem" under en paneldebatt. Reform-rapporten släpptes av Nordiska Ministerrådet med förslag om att stämpla kritik mot teorin om patriarkatet som extremism.

April: S-partiledaren Stefan Löfvén sade att han vill bekämpa antifeminism. Manligheten fick skulden för klimatförändringarna. Manligheten fick även skulden för pojkars dåliga skolbetyg i svenska.

Maj: Könskvoterade börsbolagsstyrelser påstods vara mest lönsamma, medan en ekonomiblogg ifrågasatte påståendet och kallade Norges erfarenhet av det för ett "dyrt experiment". Skådespelaren Noomi Rapace sade att hon skräms av feministkulturen. Manliga journalister drabbades värst av hot. Umeå diskuterade mansskatt. Manligheten fick skulden för kravaller i Husby och manligheten kallades för "samhällsproblem".

Juni: Könskrig mellan Sverige och Danmark slutade oavgjort. Bloggaren Blondinbella kritiserade "rabiesfeminister". Söderhipstermannens sexvägran uppmärksammades. Krönikör fick kväljningar av män. Manlighetens kostnader undersöktes. Fyra av världens fem mäktigaste musiker var kvinnor.

Juli: Många arga tidningskolumnister hade semester. Bok om manshatets effekter i Storbritannien och USA släpptes. Kvinnofridsrådgivning bytte till könsneutralt namn. Ett nytt svenskt rasforskningsnätverk invigdes.

Augusti: Hedersvåld påstods vara patriarkatets fel. Damidrott dominerade under sommaren. Pappors motgångar i vårdnadsärenden uppmärksammades. Det avslöjades att Stefan Löfvén (S) fick feministisk skolning för att kunna bli partiledare.

September: Internatskolan Lundsberg fick stora problem och maskuliniteten fick skulden för det av en skribent. Uppdrag Granskning sände programmet "Processen" om en pappa som berövades kontakten med sitt barn. Omskärelse av pojkar debatterades. World Happiness Report slog fast att kvinnor i rika länder uppger sig vara lyckligare än män. Sveriges Kvinnolobby twittrade om att "klippa kuken". Omvänd bevisbörda i rättegångar föreslogs.

Oktober: Regeringens mansutredare skrev att våld är manlighetens fel. KD diskuterade automatisk gemensam vårdnad från barns födsel. Svensk studie om både män och kvinnor som drabbas av relationsvåld släpptes. Studiens författare beslöt snabbt att inte kommentera resultaten i pressen. C-politiker föreslog könsneutralt jämställdhetsarbete.

November: Norges mansjourer hade fått ökad tillströmning. Fredrik Reinfeldt (M) såg manlig sexualitet som ett problem. Fars dag och Internationella Mansdagen hölls liksom Mustaschkampanjen Movember. Tekniska muséet i Stockholm förnekade biologiska orsaker till könsroller. Nobelpristagaren Doris Lessing avled. Global Gender Gap Report granskades och underliga räknemetoder avslöjades.

December: Biologiska könsskillnader i hjärnan uppmärksammades. Prostituerade män sålde sperma. Manshatarkonferens hölls. Svenska skolelever fick katastrofresultat i internationell mätning och mer genus i skolan förordades. Könsstympande läkare fick legitimationen indragen. Kvinnor fick straffrabatt i våldsdomar. Zlatan uttalade sig förklenande om damfotboll och blev verbalt kölhalad i medierna under fyra dagar, varefter Zlatan backade något och underströk att han hyllade damfotbollens framgångar.

Det var det.

Till sist, ett citat från den amerikanska oliktänkande feministen och professorn Camille Paglia:
"Maskuliniteten är aggressiv, instabil, explosiv. Den är också den mest kreativa kulturella kraften i historien".
Gott slut och gott nytt år!

Andra årskrönikor: Toklandets höjdpunkter från Twitter 1, 2, 3, 4. Motpol. Pater semper est. Bashflak (om tidningskrönikor). Jämställdhetsfeministern.

16 kommentarer:

 1. Gott nytt år Ekvalist !
  Hoppas att du får rätt i att manshatandet i media slutar under 2014 även om jag tillåter mig tvivla..
  Ser fram emot flera intressanta inlägg från dig under 2014.

  Pelle2

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack detsamma! Jag tvivlar precis som du! Jag tror knappast att det slutar 2014, beklagar om jag har skrivit något som kan tolkas så.

   Det jag menar är att jag tycker mig märka att det har minskat senaste halvåret. Om det nu stämmer. Och någon linjär prognos i samma riktning tror jag absolut inte på… det kan bli hur som helst, minska, öka eller kvarstå.

   Radera
 2. En orsak till att min lista inte har så många inslag från senare tid kan vara att jag blivit latare eller mer luttrad. Men det kan också ligga något i att skribenterna skärpt till sig på senare tid. Dock inte alla, Johan Ehrenberg var ett riktigt lågvattenmärke.

  /Bashflak

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hade den möjligheten i åtanke när jag skrev inlägget. Ang att manshatet har minskat är det nog svårt att belägga på något ordentligt sätt. Ehrenberg var ett klart lågvattenmärke och flera andra sådana inträffade runt den 8 mars.

   Radera
 3. En utmärkt sammanfattning av året som gått. Keep up the good work och Gott Nytt År!

  SvaraRadera
 4. seger åt rättvisan. GOTT NYTT ÅR PÅ ER ALLESAMANS.

  SvaraRadera
 5. Gott Nytt År önskar också Gammelvargen

  SvaraRadera
 6. Jag var väldigt engagerad en gång i tiden och skrev följande 1999
  MARIA SKIDDI DEBATT
  Gör svenska pappor delaktiga!

  58 procent av alla barn föds i samboförhållanden. I dag får mamman automatiskt vårdnadsansvaret. Det är fel anser Maria Skiddi, Skellefteå och medlem i Fris, Föräldrar i Sverige. Mammor och pappor ska automatiskt ha gemensamt ansvar för barnen från första dagen.

  n n När frågan om automatisk gemensam vårdnad (AGV) kom på tal första gången sa justitieministern Laila Freivalds (s) att tiden inte är mogen. Ett klassiskt uttalande.

  Med lätthet kan det sättas i direkt anslutning till andra makthavares bemötande av förtryckta grupper. Så har det låtit genom tiderna då kvinnor har velat bli behandlade jämlikt.

  Vetorätten

  "Tiden var inte mogen" förrän en bra bit in på 1900-talet för kvinnor att få rösträtt, något Freivalds säkerligen tycker är fel.

  Att i undertoner hänvisa till männens maktposition i allmänhet för att kvinnor ska få ha kvar vetorätten inom detta område tyder på bristande insikter om sig själv i ett sammanhang som förtryckare.

  Vi kvinnor kan inte fortsätta kräva ansvarstagande och delaktighet gällande hem och barn om vi gör allt för att utestänga männen. Det faller på sin egen orimlighet.

  Om vi delar föräldraskapet både i och utan för den normsättande kärnfamiljen så skapas helt nya förutsättningar både på arbetsmarknaden och i den privata sfären. Arbetsgivaren blir tvungen att investera i både kvinnor och män eftersom det är omöjligt att spekulera i att det mest troligt blir en kvinna som är borta lång tid efter barnafödande.

  Halva föräldraledigheten

  Det kan lika gärna bli den anställde mannen som tar ut halva föräldraledigheten. Kvinnan blir självständigare i och utanför familjen och barnen vinner två föräldrar med engagemang!

  I dag är en fjärdedel av barnfamiljerna ensamförälderfamiljer och ständigt ökande. Vi kan inte fortsätta att dela upp föräldraskapet i en betaldel med rätt att umgås och en vårddel med makten och bidrag som styr vistelsen hos den andre föräldern, oftast pappan. Barn berikas av att ha båda föräldrarna kvar i vardagen. Att barnen inte skulle klara av att bo hos båda föräldrarna är rent nys!

  SvaraRadera
 7. forts
  Växelvis boende

  Experternas råd är en nära och rikligt förekommande kontakt, helst flera gånger i veckan för barnet med icke bo-föräldern. Det får man i ett strukturerat växelvist boende.

  Kärnfamiljen som institution är inte en allena saliggörande garant i sig för skapandet av välmående barn. Det finns lika många olika sorters kärnfamiljer som det finns skilsmässofamiljer.

  Far ror ...

  Skillnaden är att i skilsmässofamiljen finns inget utrymme alls att gå utanför den norm som samhället skapat; mor är rar (vårdar) och far ror (betalar) ...

  Barns rätt och bästa är naturligtvis att få så få negativa konsekvenser som möjligt efter de vuxnas avbrutna relation. Det viktigaste är att barnen har ett intakt liv. Vardagslivet är av stor prioritet för barnen och den största försäkringen för föräldrarnas fortsatta ansvarstagande och engagemang.

  Därför kan inte samhället fortsätta bygga murar runt och mystifiera föräldraskapet till att endast honan för säkerhets skull ensam bör anförtros vårdnad och bestämmanderätten.

  Folkbokföring och bidragsregler är de största hindren för dagens svenska separationsföräldrar att dra jämnt. Dessa ska bort i nuvarande form, liksom att familjerätterna i nuvarande form snarast bör skrotas.

  Parenting

  Tvister ska förebyggas eftersom tvister cementerar konflikter. Det ska inte endast vara barn till föräldrar med absolut sämja som ska få ha chans att åtnjuta båda. Det är direkt farligt att utmåla kärnfamiljen som det enda sätt att utöva "parenting". Det högkyrkliga förhållningssättet hör till en svunnen tid.

  De 10 miljarder som samhället lägger ut per år i dessa sammanhang skapar för all del jobb åt alla inblandade professioner. Men det är en onödigt hög kostnad - framför allt i mänskligt lidande.

  Barn ska tillåtas växa i sin relation med båda föräldrarna. För att relationer ska kunna bibehållas och skapas krävs delaktighet ge Sveriges pappor det. Många många barn kommer att bli lyckligare och mer välfungerande sociala medborgare som vuxna.

  Samhällsbilden kommer att förändras till det bättre.

  AGV och dubbel folkbokföring är framtiden.
  Bildtext: Maria Skiddi

  Bilder: Redbilder:BILDER:Ledare:Deb Skiddi.lay

  Visa sidan

  ©Norra Västerbotten

  SvaraRadera

Kommentarer inaktiverade

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.