En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

söndag 5 oktober 2014

En man blir äktenskapsmaterial om han har fast jobb

Pew Research Center har släppt en ny studie om äktenskap och könstillhörighet i USA. Även om det finns kulturella skillnader mellan USA och Sverige - det är vanligare att gifta sig i USA - så framträder några intressanta mönster som åtminstone till viss del även kan gälla här.

När Pew tillfrågar män och kvinnor som aldrig har varit gifta om vad de värderar högst hos en tänkbar partner, så skiljer sig svaren åt. Fyra av fem kvinnor (78%) säger att det är "mycket viktigt" att den tänkbara partnern har regelbundet jobb. Knappt varannan man (46%) tycker att det är "mycket viktigt". Och antalet ogifta män med regelbundet jobb per ogift kvinna har minskat i USA över åren och ligger nu på 91%.

Fler män än kvinnor har aldrig varit gifta i USA. Pew försöker inte förklara den skillnaden, men en förklaring kan vara att män som gifter sig, gifter sig fler gånger under sin livstid än kvinnor som gifter sig.

Det finns också en tydlig skillnad i kopplingen mellan utbildningsnivå och äktenskap mellan könen. Högutbildade män har högre sannolikhet att vara gifta än lågutbildade män. För kvinnor är andelen som aldrig har varit gifta ungefär samma oavsett utbildningsnivå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer inaktiverade

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.