En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

fredag 27 februari 2015

Biologiska könsskillnader i beteende

Män har lättare att ta risker för att få pengar och berömmelse. Det kan vara en biologisk könsskillnad.


"Vi människor drar oss för att erkänna att vi är biologiska varelser. Vi vill gärna se oss som högre stående än djuren men vi har faktiskt fortfarande gener, slipade av evolutionen, som spelar roll för de kroppar vi fått och de fallenheter vi har. Ännu jobbigare blir vår biologi när det gäller kön, för att inte kalla det tabu. 
Den som tar upp ett biologiskt perspektiv i jämställdhetsdebatten kan förvänta sig stämpling som stenåldersmänniska, eller rätt och slätt som en som är emot jämställdhet. 
Den rådande synen i den offentliga jämställdhetsdebatten har blivit att kön är en social konstruktion. För mig som naturvetare är detta märkligt. Jag klarar inte att med hedern i behåll påstå att människan är unik i djurvärlden och att skillnader som kommer ur våra gener saknas mellan könen betraktade som grupper. Vi vet inte hur allt fungerar i detalj men tillräckligt för att kunna säga att det finns skillnader i vår inre kemi såsom hormoner, som påverkar våra beteenden. Det handlar alltså inte bara om kroppsbyggnad och yttre attribut".
 Och visst är det så. Vissa beteenden, som mäns hämmade gråt, kan lätt kallas för en "social konstruktion". Mäktiga män i Japan gråter gärna offentligt om de känner sig skyldiga till något. Svenska mäns ovilja att gråta offentligt när de känner skuld kan vara socialt betingat.

Men andra könsskilda beteenden, som vilken typ av person vi faller för i kärleksrelationer, vilka risker vi tar i livet, och faktiskt vår förmåga att lära oss matematik kontra vår förmåga att komma ihåg text, kan helt eller delvis ha evolutionära orsaker.

Det här är ingen stensäker vetenskap, men det är samtidigt svårt för mig att tro att vi skulle skilja oss så enormt mycket från de övriga djuren när det gäller förekomsten av biologiska könsskillnader i beteende.

Tidigare blogginlägg: Finns och påverkar biologiskt kön?

söndag 22 februari 2015

Försvaret utökar genussatsning


Den svenska försvarsmakten skriver om sin utökade genussatsning i en artikel med namnet "Målet – en rådgivare i gender på varje militär enhet i Försvarsmakten":
"Gender Focal Point är en kurs som under två dagar har hållits av Nordic Centre for Gender in Military Operations på uppdrag av Högkvarteret. Kursens deltagare får verktyg för att bevaka och utveckla genderarbetet på sina hemmaförband – ett viktigt och prioriterat arbete inom Försvarsmakten".
Ryssarna verkar inte vara imponerade av detta. Den ryska TV-kanalen RT skriver i ett raljerande reportage:
"The move has puzzled many on social media, with some asking whether it’s a joke".
Psykiatern och samhällsdebattören David Eberhard kommenterar på Twitter:
"Haha! Underbart! Vem behöver Monty Pythons Department of Silly Walks när vi har svenska genderförsvaret". 
Bloggat om detta: Fnordspotting

Tidigare blogginlägg: Försvaret satsar åtminstone på genusarbete

torsdag 19 februari 2015

Genusredaktörer vill förändra språket

"I Malmö har projektet Genusredaktörerna startats för att kämpa mot negativa stereotyper i textskildringar. Målet är att på lång sikt skapa språklig medvetenhet och förändring. 
Genusredaktörerna består av ­Frida Öst och Elin Regn, båda bosatta i Malmö. Efter att ha studerat förlags- och bokmarknadskunskap tillsammans i Lund kom de efter ­examen för ett år sedan fram till att de ville förena sina två största intressen: politik och litteratur. 
Så uppstod Genusredaktörerna, en tjänst att anlita för den som vill få sitt material lektörsläst med normkritisk blick".
Som kommentar till detta har jag bara en sakupplysning: George Orwells roman "1984" är dystopisk satir, och absolut ingen instruktionsmanual för social ingenjörskonst.

Sydsvenskans Per Svensson kommenterar också projektet, som han har fått höra om på radio. Han menar att han har tigit om denna typ av företeelser länge nog:
"Jag (...) inser att nu går det inte längre att smita från ansvaret. Jag har därför bestämt mig för att erkänna mig skyldig: Jag har varit delaktig i skapandet av ett monster".
Bloggat om detta: Toklandet

måndag 16 februari 2015

Lastbilschaufför farligaste yrketDet dödligaste yrket i Sverige är lastbilschaufför. Ungefär en av fem som dör i arbetsplatsolyckor i landet har det yrket, skriver nyhetsbyrån TT.

Märkligt nog har TT inga genusglasögon på sig i den nyheten. Det råkar ju vara så att ett av könen dominerar inom Sveriges dödligaste yrke.

Om patriarkatet fanns skulle dödliga arbetsplatsolyckor vara ett problem som kvinnor drabbas värst av. Nu finns ju inte patriarkatet, men det finns däremot statistik över dödliga arbetsplatsolyckor.

Under tioårsperioden 2004-2013 skedde 463 dödliga arbetsplatsolyckor i Sverige. 91% av dem som dog var män.

Så behandla lastbilschaufförerna med respekt på vägen. De riskerar livet mer än andra för att du ska få hem dina vägfraktade varor.

Ett möjligt sätt att minska antalet olyckor för lastbilschaufförer är att följa de krav som nämndes i kampanjen #härstannarsverige som uppmärksammades i december. Lika villkor och schyssta villkor kan ge färre olyckor.

måndag 9 februari 2015

Pojkarnas misslyckande i skolan undersökt på nytt sätt

Förra året skrevs en fördjupningsuppgift i pedagogik (länk) vid Uppsala universitet, med titeln:
"Den svenska staten och pojkarnas misslyckande i skolan undersökt utifrån ett relationellt perspektiv"
Uppgiftens sammanfattning avslutas så här:
"Undersökningen ger vid handen att den svenska staten visat ett tämligen svalt intresse för att komma till rätt med pojkarnas skolsvårigheter. Endast en riksdagsmotion i ämnet har under åren 2004 – 2014 skrivits utifrån ett relationellt perspektiv för att söka förbättra pojkarnas möjligheter att lyckas i skolan. 
Regeringen har istället tillsammans med utredningsväsendet och Skolverket valt att med kategoriska och feministiska utgångspunkter söka stärka pojkarnas resultat i skolan. Särskilt har man riktat in sig på det man benämner pojkarnas antipluggkultur. Det är mycket osäkert om den här formen av tillvägagångssätt kan sägas ha någon framgång. Statsmaktens arbete i den här frågan präglas av ett ovetenskapligt förhållningssätt och den ideologiska överbyggnad i Sverige som i litteraturen fått benämningen statsfeminism. 
Frågan som ska ställas är om en mera feminiserad inriktning av undervisning i den svenska skolan är lösningen på pojkarnas underprestationer; feminiseringen av skolan kan mycket väl istället vara en av anledningarna till pojkarnas dåliga skolresultat. Särskilt Ouazads och Pages forskningsresultat i Storbritannien tyder på att en allt mer feminiserad skola kan bidra till pojkarnas underprestationer". 
Ur diskussionen:
"När det politiska systemet försökt att närma sig problematiken med pojkarnas skolmisslyckande har det skett utifrån ett feministiskt och kategoriskt perspektiv. Skolsystemet ska inte förändras i detta hänseende, enligt denna skola. Det är pojkarnas normsyn som ska förändras. Om bara pojkarnas jämställda tänkande utvecklas kan de komma ikapp flickornas övertag i skolan. Hur den här typen av ovetenskapliga resonemang fått fotfäste i Sverige kan bara förklaras av ideologiska vanföreställningar". 
Mycket intressant läsning. Läs gärna hela uppsatsen.

Bloggat: Genusdebatten