En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

tisdag 30 december 2014

Även kvinnor kan ta upp plats i kollektivtrafikenDen svenska, feministiska kampanjen "Macho i kollektivtrafiken" har spridit sig till engelskspråkiga länder. I New York har kampanjen i bilden ovan antagits av det lokala kollektivtrafikbolaget, skriver New York Times.

Men på Twitter såg jag just fotobevis på att det inte bara är män som tar god plats. En dam har här tagit upp fyra hela säten:


Och vi känner nog alla igen situationen. Att folk med stor kroppshydda, rullstol eller barnvagn tar mycket plats är inte mycket att göra åt. Men att ta onödigt mycket plats, som damen här ovanför eller en man som särar väldigt mycket med benen, det går väl bra så länge som kupén, vagnen eller bussen är folktom.

I annat fall får man maka lite på sig. Det behövs som regel inga affischkampanjer för att folk med stora platsanspråk ska inse det.

Det är även typiskt för det rådande samhällsklimatet att bara särande män som tar plats hånas och bannas, och inte väskdamerna. Det finns nämligen ingen inflytelserik ideologi som jag känner till som delvis går ut på att utpeka, håna och se ned på kvinnor.

måndag 29 december 2014

Postmodernt språkråd

En stor nyhet idag i de flesta medier är att Språkrådet har aviserat 40 nya ord som har etablerats i det svenska språket under året. Jag nöjer mig med att redogöra för arton av dem:

blåbrun
cisperson
en (pronomen istället för man)
genusbudgetering
gurlesk (feministisk strömning)
gäri (feministisk slang för flicka)
icke-binär (passar inte in i tvåkönsuppdelning)
kärrtorpa
köttnorm
nerväxt (negativ ekonomisk tillväxt)
normcore
rasifierad
ryggprotest
rödgrönrosa
trafikmaktordning
tvåkönsnorm
virtuell våldtäkt
yoloa

Nästan hälften av orden kommer alltså från den postmoderna, identitetspolitiska vokabulären.

Kalla mig gärna bakåtsträvare, men Språkrådets postmoderna nyspråksord kommer åtminstone inte jag att ta i min mun.

söndag 28 december 2014

Vad kännetecknar en feministisk bok?

I dagens DN intervjuas en estradpoet som har skrivit en feministisk bok. I intervjun får vi reda på vad som kännetecknar en sådan: "alla män dör".

Trots allt fagert tal om "jämställdhet" och "alla människors lika värde" visar feminister gång på gång att det finns en typ av människor som enligt deras ideologi praktiskt taget saknar människovärde: män. Män förtjänar enligt feminister att döden dö.

Den intervjuade estradpoeten har för övrigt tidigare väckt uppmärksamhet med en manshatisk dikt till sin eventuella framtida son. Hon har även rekommenderat läsning av SCUM-manifestet av Valerie Solanas till Göteborgspostens läsare.

En riktigt rättrogen feministisk man skriver i tidskriften Feministiskt Perspektiv om hur han ser på sin  egen könstillhörighet:
"Jag är inte motståndet. Jag är förtryckaren. Jag är regeringar. Jag är diktaturer och arméer. Jag är den katolska kyrkan. Jag är Vladimir Putin och George W. Bush. Jag är våld och våldtäktsman". 
"För att min kropp är förtryckarens kropp - och den fortsätter att förtrycka. Patriarkatet är min skuld och manligheten är min skam". 
"Trots att jag i ord förkastar patriarkatet förblir jag en del av problemet så länge min kropp är förtryckarens kropp. Jag måste förändras".
 Bloggat om den senare texten: Ivar Arpi, Jämställdhetsfeministern

DN-artikeln kvalade förresten in på bloggen Bashflaks topplista "Misandri 2014".

fredag 26 december 2014

Feminist Saudi Arabia
I have noticed that about 1/6 of my visitors are foreign, so I will dedicate this post to you. You might have heard that Julian Assange has called Sweden "the Saudi Arabia of Feminism", or that the Danish daily paper Ekstra Bladet has dubbed Sweden "the Nordic North Korea".

It is possible to disagree with these two sources about multiple issues, but these two labels still reveal some essence of truth about this country.

Sweden has a self-proclaimed "feminist government" pursuing a "feminist foreign policy", "gender budgeting" and so on. The opposition leader is also a feminist. Thus, our political choice between governments and prime ministers is basically like a refreshment store offering their customers two options only: a choice between Coke and Pepsi.

All Swedish kindergartens and schools are obliged to "counteract traditional gender patterns" or to abide by similar wordings. Most of them do not seem to care. However, some have taken serious action and try to repress the gender of our young ones by not talking about sex differences and by calling the children by the newly invented gender neutral pronoun "hen", which has a different connotation in English.

Although the most vitriolic kinds of feminism have been invented in the United States by thinkers like Andrea Dworkin and Valerie Solanas, Sweden is the country in the world where feminism is applied in practice to the greatest extent.

Christmas is a particularly shameful holiday for feminists, because Christmas is believed to sustain patriarchal and other harmful traditional norms. Feminists have therefore taken action, which has been accounted for at this satirical blog.

Anyone speaking out in public against the feminist ideology is likely to face severe repercussions. This story tells about a female Swedish teacher committing this type of ideological blasphemy under her real name. Although it is generally accepted not to be a feminist in Sweden, most of us who are outspoken non-feminists or anti-feminists have chosen to conceal our real names.

Three of all the gender equality issues affecting men and boys in Sweden are 1) lower grades for boys in school resulting in 2/3 of the college graduates being female, 2) gender discriminating laws concerning child custody and other issues - and of course since the 1980s, there is no law that discriminates against women, and 3) rampant anti-male reporting in the media. It is common and acceptable to demonise men in media but not to demonise women. One example can be seen here.

The non-feminist movement is small, but has grown during the past year. Moreover, during the last parliamentary elections in November, the feminist political parties in Sweden did not increase their proportions of votes. The political situation is, perhaps partly therefore, unusually chaotic in Sweden. Here is a crash-course from The Economist on Swedish politics.

Thus, we are alive and well here in Feminist Saudi Arabia. There are many things to change, and political change occurs slowly and because of cunning and relentless political efforts.


Femen i teologisk aktion

Den Ukraina-baserade feministiska aktionsgruppen Femen slog till i Vatikanstaten under juldagen. En barbröstad aktivist stal en docka föreställande Jesusbarnet från en julkrubba, men greps och fördes bort strax därefter.

Under aktionen hade aktivisten målat "Gud är kvinna" över sina bröst, och hon skrek även dessa ord högt på Petersplatsen.Jag ställer mig lite undrande till feministers engagemang i teologiska frågor som "Gud är kvinna" och "Krossa patriarkatet". Varför inte agera för könsneutrala lagar istället? Nej, just det. Det ses som ett mindre eller obefintligt problem. Lagarna diskriminerar ju bara det otäcka könet.

tisdag 23 december 2014

Önskvärda och oönskvärda kulturyttringarEtt tydligt kännetecken för en totalitär ideologi är en uttalad ambition att styra samhällets kulturyttringar.

I Sverige har feminister rört sig åt det hållet under de senaste åren, bland annat genom att attackera barnböcker i syfte att få bort dem. Eftersom jag har barn har jag en viss inblick i Barnkanalens inslag, och kanalen intar enligt min åsikt en klar tätposition bland SVT:s feministiska propagandakanaler.

Ett annat exempel är Sveriges Radios kritik nyligen mot icke-feministiska normer i svenska julsånger.

Och igår kom ett pressmeddelande från företaget Gendertimer, som inleddes så här:
"I ett av årets mest sedda program, 'Kalle Ankas Julafton', medverkar 22 kvinnliga karaktärer och 293 manliga. De kvinnliga karaktärerna upptar endast 8,23% av den totala talartiden. Detta i ett av världens mest jämställda länder".
Pressmeddelandet återges i ett stort antal svenska tidningar idag.

Ingen annan inflytelserik ideologi än feminismen är lika överdrivet engagerad i kulturstyrning i dagsläget i Sverige.

Jag menar inte att Sverige är på väg mot diktatur, men det kan ändå vara intressant att jämföra med andra totalitära ideologiers kulturintresse.

Library of Congress i USA beskriver hur Lenin och hans parti redan i ett tidigt skede tog kontroll över kulturyttringarna i Sovjetunionen. Önskvärd kultur belönades och misshaglig kultur censurerades. År 1922 lanserades myndigheten Glavlit med huvudansvar för censur och år 1932 slog partiet fast att socialrealism var den enda tillåtna konstformen.

Wikipedia beskriver motsvarande utveckling i Nazityskland. "Entartete Kunst", degenererad konst, blev ett begrepp och redan i ett tidigt skede belades olämpliga kulturarbetare med yrkesförbud utfärdat av det kulturpolitiska organet Reichskulturkammer.

Där är vi inte än, och där kommer vi förhoppningsvis inte heller att hamna, men där har dagens svenska kulturkommissarier sina ideologiska släktingar.

Bloggat om detta: Toklandet

söndag 21 december 2014

Finns och påverkar biologiskt kön?Varför väger sjöelefanthanar fyra gånger så mycket som honorna och varför lever sjöelefanthonorna i harem? Varför väger bläckfiskhonorna tio gånger så mycket som hanarna? Varför förökar sig marmorkräftan genom jungfrufödsel? Varför dödar Svarta Änkan-spindelhonan sin partner och äter upp honom efter parning? Varför tar sjöhäst-hanen hand om avkomman och inte honan?

Kan detta bero på att kön är en social konstruktion? Det finns inget bra, entydigt svar på den frågan. Men som jag ser det tyder samtliga ovanstående exempel, tvärtom, väldigt starkt på att det finns biologiska könsskillnader bland djuren som beror på artspecifika typer av evolutionär anpassning.

Många som har ett husdjur som hund eller katt har säkert reagerat över att husdjuret i minst 95 fall av 100 beter sig på ett sätt som man förväntar sig beroende på husdjurets kön. Detsamma gäller nog reaktionerna hos dem av oss som har barn.

Finns det anledning att tro att människors könsbundna beteende skiljer sig från de övriga djurens? Kanske, för att människan i högre grad är en socialt interagerande varelse än andra djur. Den norska dokumentärserien Hjernevask visar dock experiment som redan belägger klara beteendeskillnader mellan nyfödda pojkar och flickor.

Att påstå att könsskillnader i beteende ens kan ha en biologisk komponent är emellertid att svära i den statsfeministiska genuskyrkan. Göran Perssons S-regering slog fast att
“regeringen betraktar manligt och kvinnligt som 'sociala konstruktioner', dvs. könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi” (Regeringens skrivelse 2002/03:140)
Att påstå att biologiskt kön över huvud taget existerar bland människor är faktiskt inte heller helt okontroversiellt. RFSL skriver visserligen att biologiskt kön existerar. Men jag hamnade ändå under dagen i diskussion med en transperson som menade att föreställningen om biologiskt kön både är "kränkande & ovetenskaplig". Mina sakliga invändningar bemöttes med invektiv och twitter-block.

Så, a) finns biologiskt kön, och b) påverkar biologiskt kön mänskligt beteende? Mitt eget svar på a) är ja och på b) sannolikt i betydande grad.

Myt: män äger 99% av världens tillgångar


En vanlig feministisk myt är att män äger 99% av världens tillgångar. Nyligen upprepades denna myt i feministiska Fria Tidningar.

Tidningen The Atlantic har spårat siffran tillbaka till år 1984, till ett påstående från den amerikanska radikalfeministen Robin Morgan, som nämnde siffran i inledningen till antologin "Sisterhood Is Global: The International Women's Movement Anthology".

Långt senare, år 2006, skrev två forskare i den vetenskapliga journalen "Feminist Economics" följande:
"relativt lite arbete har utförts angående könsskillnader i förmögenhet eller tillgångar".
"Arbete" betyder i detta och andra forskningssammanhang "forskning". Följaktligen angavs ingen procentsiffra för mäns ägandeskap av världens tillgångar i artikeln i "Feminist Economics".

The Atlantics artikel är från förra året, och menar att denna okunskap fortfarande råder. Jag har gjort en översiktlig sökning bland relevanta vetenskapliga källor, och det verkar stämma.

När det gäller världens samlade BNP så utgör världens tio största statsekonomier 65%. Könsfördelningen bland ägandet av världens tillgångar borde därför till stor del bero på könsfördelningen av ägandet i de största ekonomierna.

Jag känner endast till en enda sammanställning i ett land med stor ekonomi, nämligen Storbritannien 2008-2010. Enligt landets officiella statistik utgjorde männens nettotillgångar 53% av de totala nettotillgångarna 2008-2010. Nettotillgångar är alltså bruttotillgångar minus skulder.

Siffran 53% gäller för en stor ekonomi och säger långt ifrån allt, men den borde ändå kunna ge oss en fingervisning om hur det egentligen ligger till.

-----------
Uppdatering: Per Hagwall har gjort en ännu grundligare genomgång av denna myt. Tack till Casey Jones för tipset.

Tidskriften Forskning och Framsteg har angett följande siffror angående könsfördelning av förmögenhet:

"Kvinnors andel av privata förmögenheter

USA 52 procent
Storbritannien 48
Skandinavien 45
EU 40
Kina 33
Saudiarabien 33"

torsdag 18 december 2014

Feministulvar i expertfårakläder


Idag har Aftonbladet (via Unvis) en artikel som handlar om julförberedelser. Den handlar även om könsfördelning bland julförberedelserna:
"... på det stora hela tycks vi dela ganska lika på sysslorna. 
I alla fall om vi får tro en ny undersökning från Aftonbladet/Sverige tycker, där kvinnor och män fått svara på vilka uppgifter de tar sig an i förberedelserna".
Aj då. Undersökningen visade inte rätt resultat. Rätt resultat i varje undersökning bör vara: kvinnor drabbas värst.

Så Aftonbladet kontaktar en expert. Experten beskrivs som "psykoterapeut och doktor i psykologi med bred erfarenhet av jämställdhetsfrågor".

Experten säger att undersökningen kanske inte stämmer:
"Många upplever säkert att de delar ansvaret, men mycket tillkommer utöver de uttalade sysslorna, som avslutningar och lussefiranden, och vem sköter det? Djävulen sitter i detaljerna, även om mannen handlar jul­maten kanske kvinnan jobbar dubbelt genom att sköta alla småsaker som ingen ser".
Ordningen återställd. Kvinnor drabbas värst.

Bloggaren Toklandet fattade misstankar och googlade experten. Det visade sig att experten inte bara har "bred erfarenhet av jämställdhetsfrågor", vilket många människor har. Experten har dessutom "könsteori som specialitet" (se bilden längst upp i inlägget).

Ur en random C-uppsats via Google hittar jag förklaringen på vad könsteori är för något:
"Könsteori och feminism går på många sätt in i varandra och är på många sätt samma sak" 
"Den feministiska analysen av principen med motsatspar är att de inte är likvärdiga och att det i detta fall är så att männen anses vara mer värda än kvinnorna. Mannen är normen, kvinnan är det avvikande. Det finns alltså en könshierarki, och denna könshierarki är en fundamental utgångspunkt inom könsteorin". 
Även om jag inte har bloggat om det varje gång, så är det här symptomatiskt för just Aftonbladet.

De tar ofta in någon tillsynes opartisk expert när det handlar om män och kvinnor. Vid närmare granskning visar det sig att denna expert har grottat ner sig i någon slags teori som utmålar män som förtryckare och kvinnor som förtryckta.

Ingen läsare blir väl förvånad över detta, men kolla gärna själv nästa gång. Garanterat en feministulv i expertfårakläder.

Bloggen Sannolikt och Sannolikt Osannolikt har bloggat om en liknande julstämnings-artikel.

onsdag 17 december 2014

Normkritiska julsånger
Sveriges Radio fortsätter att briljera. P4 Gävleborg har ett inslag (se ovan) som går ut på att våra julsånger reproducerar stereotypa normer.

I dessa juletider föreslår jag att vi i ett pennstreck förbjuder alla traditionella julsånger. Förslag på nya normkritiska julsånger:

1. Jag såg Pamma kyssa tomt-hen
2. SCUM-natt råder
3. Hej, rasifierade tomt-personer
4. Staffhen Stalleproletärs Patriarkatkrossarvisa
5. Nu tändas tusen genusljus
6. Mens över sjö och strand

---
Uppdatering: Låt nummer 6 var visst redan uppfunnen, inspelad och uppspelad. Med full normkritisk text. Av medarbetare på Sveriges Radios P3.

Uppdatering 2: Ber om ursäkt till bloggens läsare för att jag grovt har underskattat den normkritiska musikaliska kreativiteten i det här landet. Det finns tydligen redan en uppsjö av normkritiska julsånger.

I nedanstående filmklipp finns en halvtimmes konsert med normkritiska julsånger som "Staffan var ett gubbaslem". Undrar om P4 Gävleborg känner till den?


tisdag 16 december 2014

Sådan är P3-feminismen

Från Toklandet:Jag vet inte hur ni reagerar över dessa numera raderade rader från P3, men jag reagerar så här: 1) jag får mer energi att skriva på sociala medier 2) mina funderingar på att kryssa in en vettig person i ett mindre vettigt, feministiskt, parti i extra valet tog en motsatt vändning på grund av partiets feministiska prägel. 3) min aversion mot denna hatideologi som P3 sprider ökade en smula.

måndag 15 december 2014

Är män idioter?

Män är idioter, om man ska tro på tidningsrubriker runt om i landet idag. "Bevisat: män är korkade", skriver Helsingborgs Dagblad, Svenska Dagbladet och ett flertal andra medier.

Till att börja med skulle en svensk tidning aldrig våga påstå att kvinnor är korkade. Det skulle bli storm i sociala medier och journalisten ifråga skulle riskera jobbet.

Rubriken handlar om en forskningsstudie, som är fritt tillgänglig och relativt lättläst för den som kan engelska. Förvånansvärt tendentiös för att vara en medicinsk forskningsstudie. Den handlar om Darwin Awards, som delas ut till folk som mister livet på ett osedvanligt korkat sätt. Av de verifierade fallen var 282 män och 36 var kvinnor. Det finns visst fog för att kalla dessa män och kvinnor för idioter, tycker jag.

Men betyder 282 manliga idioter att alla män är idioter? Knappast. Det finns även ganska många manliga nobelpristagare.

Relaterad läsning: WHY BRITISH MEDICAL JOURNAL’S “MEN ARE IDIOTS” RESEARCH JOKE ISN’T FUNNY

Genusdebatten kommenterar: Bevisat: Journalister är idioter

lördag 13 december 2014

Fatta man

Några hiphopare har nyligen samlats under namnet Fatta Man, gjort en låt och fått stor uppmärksamhet i medierna. Ekonomiskt stöd har getts av Allmänna Arvsfonden.

Låten lär inte gå till hiphop-historien utan är mest ett nutida exempel på flagellanter som vill piska sig själva verbalt som straff för deras egna synder.

Men kan inte Fatta Man hellre anmäla sin destruktiva maskulinitet till polisen, så att vi med konstruktiv maskulinitet kan fortsätta att bygga samhället?

Videon nedan.

fredag 12 december 2014

Får en man vara partiledare?

Den feministiska tidningen ETC (länk via Unvis) skriver att snart kan alla allianspartier ledas av kvinnor. Det skulle innebära att en majoritet (fem av nio) av partiledarna/språkrören i riksdagen vore kvinnor.

Är det goda feministiska nyheter? Inte tillräckligt, tydligen. För 100% jämställdhet krävs nämligen 100% kvinnor enligt feministisk procenträkning.

ETC-artikeln, med rubriken "Vänsterns gubbvälde", ser den kommande troliga situationen som problematisk och ifrågasätter varför Vänsterpartiet och Socialdemokraterna leds av män.

Rossana Dinamarca, feministisk talesperson för Vänsterpartiet kommenterar:
"Det finns starka strukturer som det är svårt att bryta. Det är klart att det är oerhört störande för mig när den enda kvinnliga partiledaren under en debatt i tv är en centerpartist. Och det svider så klart att högern snart kan börja vifta med feministkortet. Här måste vi vara självkritiska och ta vårt ansvar".
Vi får väl se hur det ansvaret utkristalliserar sig. Jag håller det inte för otroligt att dessa två feministiska partier, åtminstone Vänsterpartiet, snart sparkar sina ledare delvis på grund av att de har fel könstillhörighet.

torsdag 11 december 2014

Dör människor för att det inte är jämställt?

Det talas en del om hiv i debatten. Härom veckan var det biståndsministern som gjorde hiv till en genusfråga. Dessutom har Musikhjälpen i radions P3 gjort det.

Historiskt sett har hiv till en början främst varit en manssjukdom, åtminstone i västvärlden. Först fick homosexuella män hiv och sedan fick sprutnarkomaner det. På den tiden sågs inte de hiv-smittade männen som offer, utan som motbjudande smittbärare. Hiv var då ingen genusfråga.

Men nu har det plötsligt blivit en genusfråga, eftersom många kvinnor har hiv.

FN-organet WHO skriver på sin hemsida att kvinnor utgör 50% av världens hiv-smittade, och 60% av de hiv-smittade i Afrika söder om Sahara. Jag vet inte om dessa siffror stämmer - WHO:s sida är full av normkritiskt ideologiskt flum och dylikt kommer ibland i sällskap med påhittade eller ideologiskt vinklade siffror. För enkelhetens skull utgår jag från att siffrorna stämmer.

Musikhjälpen har alltså tagit upp hiv som genusfråga och en av dem som bidrog var artisten Linnea Henriksson, känd från tv-programmet IDOL. På Sveriges Radios hemsida kan ni höra henne framföra ett tårfyllt feministiskt brandtal, där hon bland annat säger:
"Jag är feminist och extremt stolt över detta. Och jag tror egentligen att varenda jävla människa är feminist". 
"Människor dör på grund av att det inte är jämställt, och det behöver inte hända".
Linnea Henriksson har rätt i att män och kvinnor är olika inför döden. Men i själva verket är det precis tvärtom med könsfördelningen, vilket tabellen här nedanför (källa) visar. Kvinnor lever längre än män i nästan alla världens länder. Män dör i högre grad i förtid av krig, annat våld, arbetsplatsolyckor, andra olyckor, sjukdomar och övriga orsaker. Sedan stenåldern har kvinnan setts som det skyddsvärda könet och mannen har setts som förbrukningsvara. Det kan ha evolutionära orsaker.


Förväntad livslängd och kön i olika länder. Från Global Gender Gap Report 2014. Klicka för större bild.

Bloggat: Jämställdhetsfeministern.

onsdag 10 december 2014

Feministisk utrikespolitik mot Putin förundrar amerikanerSveriges "feministiska utrikespolitik" mot Rysslands krigförande president Vladimir Putin har uppmärksammats i veckan av den USA-baserade tidskriften Foreign Affairs och tidningen Washington Post.

Foreign Affairs skriver att utvecklingen både från svensk och rysk sida har ett "surrealistiskt mått":
"På frågan om hur hon tror en feministisk utrikespolitik kommer att bidra till slutet på den ryska aggressionen, föreslog (utrikesminister) Wallström att det skulle vara bra att se över kvinnors deltagande i Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) och för att titta på vad de gör för att åtgärda de problem som kvinnor möter - en uttalande exakt så vagt som det låter".
"De mörka vintermånaderna tills det extra valet i mars kommer att ge Moskva stora möjligheter att testa vad denna feminism egentligen innebär i praktiken".
Jag kan tyvärr bara instämma med journalisten i Foreign Affairs och rekommendera läsning av hela artikeln.

Bloggat om detta: Fröken Missnöjd, Fnordspotting

måndag 8 december 2014

Feministisk hiv-bekämpning som bistånd


Biståndsminister Isabella Lövin (MP) och Michel Sidibé, generaldirektör Unaids, har idag en debattartikel i Upsala Nya Tidning som heter "Jämställdhet mot hiv". Artikeln har ett tungt fokus på hur kvinnor och flickor lider av hiv och aids i fattiga länder. Ur artikeln:
"För att stoppa spridningen av hiv måste vi öka kvinnors makt och inflytande i samhället liksom över sina egna liv".
"utmana normer och värderingar"
"Samtidigt måste vi också bryta föreställningar om manligt och kvinnligt som begränsar flickor och kvinnors livsutrymme och som effektivt sätter käppar i hjulet för kampen mot hiv". 
Vem är det som är ansvarig för hiv-spridningen, då? Ja, inte kvinnor och flickor åtminstone, som konsekvent utmålas som oskyldiga offer i artikeln. Ekvationen för att bestämma könstillhörigheten hos de verkligt skyldiga till spridningen av hiv-viruset blir därför enkel.

Det är olyckligt att Isabella Lövin lånar sig åt ideologiproduktion i linje med den avgående "feministiska regeringens". Hon har annars skaffat sig en hög trovärdighet i fiskefrågor under sitt tidigare arbete som journalist, författare och EU-parlamentariker. Den trovärdigheten riskerar att urholkas när Isabella Lövin numera ägnar sig åt en massa normkritiskt flum.

Ett gott råd åt Isabella Lövin och hennes parti om de vill öka sitt väljarantal: skriv mer om miljöfrågor och mindre om feminism.

Bloggat: Fröken Missnöjd

tisdag 2 december 2014

Kvinnlig dominans på P3 Guld hyllasDet är ett tydligt mönster i svensk presslogik att när män dominerar inom en bransch eller annan företeelse så kallas det gubbvälde, patriarkat, korvfest, glastak och liknande negativa saker.

När kvinnor dominerar låter det precis tvärtom.

Trots att könstillhörighet i andra mediesammanhang beskrivs som en "social konstruktion".

Göteborgsposten kommenterar den kommande P3 Guld-galan:
"Den kvinnliga dominansen vid P3 Guld-galan i januari kommer att vara direkt förkrossande. Nio av de tio nominerade till galans kanske mest intressanta respektive tyngsta pris – årets nykomling och Guldmicken för årets liveakt – är kvinnliga artister". 
Med andra ord, 90% jämställt enligt feministisk procenträkning.
"Det är ingen slump. Inget resultat av någon välvillig kvotering. Det är bara helt rätt".  
Det kan säkert stämma i sak. De som har nominerats är antagligen väl värda det.

Problemet är bara att om skribenten skulle ha skrivit samma sak om 90% manlig dominans så skulle han få ta farväl av sitt journalistkontrakt.

Relaterat blogginlägg: Det är som vanligt, tjejernas år

Kvinnor kan bli bättre på att löneförhandla

Kvinnor tjänar mindre än män. Enligt statliga Medlingsinstitutets rapport för några år sedan var den oförklarade skillnaden 5%, alltså den skillnad som kvarstår efter att faktorer som arbetstid, bransch och andra sakliga förklaringsvariabler har räknats bort. Institutet drog slutsatsen att den kvarstående skillnaden kan bero på sakliga faktorer, eller osakliga faktorer.

Fem procent motsvarar skillnaden mellan 20000 och 21000 kronor i lön. Jag tror för min del att skillnaden kan ha att göra med att män och kvinnor är olika bra på att förhandla.

En färsk forskningsstudie i Psychological Bulletin bekräftar detta. Men det behöver inte alltid vara så:
"könsskillnader som gynnar män minskade när förhandlarna hade förhandlingserfarenhet, när de fick information om förhandlingsutrymmet och när de förhandlade på någon annan individs vägnar. Dessutom omvändes könsskillnaderna under de villkor som motsvarade den lägst predikterade rollinkongruensen hos kvinnor. Som slutsats beror könsskillnader i förhandlingar på skillnaden i sammanhang och kan vara föremål för förändring".
Jag tror att alla, oavsett kön och yrkesroll, tjänar på att ta till sig tips när det gäller att löneförhandla. Det finns säkert bra böcker som julklappstips om detta som jag inte känner till. Här är några länkar istället:

"Tio tips inför löneförhandlingen" (Cruited.com)
"Chatt om löneförhandling" (DN)
"Så fixar du löneförhandlingen" (Vision.se)