En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

fredag 31 maj 2013

Farlig marginalisering av unga mänAtt pojkar får lägre betyg än flickor i skolan är inte bara ett problem ur jämställdhetsperspektiv. Frågan kan få allt större följdverkningar.

Statsvetarprofessor Bo Rothstein (pdf-fil) talar om "de tredubbelt ratade" unga männen - en växande andel av dem får ingen utbildning, inget fast jobb och ingen partner att bilda familj med. De riskerar att söka sig till extremiströrelser och kriminella organisationer.

Karin Rebas på Corren är inne på samma spår i en färsk kolumn.

"En aspekt som förtjänar större uppmärksamhet är frågan: vad gör vi med alla unga arga män? Vilka framtidsutsikter erbjuds de unga män som i dag upplever att de är förlorare? Enligt Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, kräver ett fungerande modernt samhälle samtycke från två grupper: den resursstarka medelklassen och de unga männen. Den svenska välfärdsstaten lyckades länge få stöd från båda grupperna. Men efter hand började medelklassen kräva en skola med mer utrymme för kreativitet och utveckling. I den förändringen uppstod ett annat problem: de unga män som blev utslagna i processen. 
(...) 
Men en sak är säker: det är farligt att tro att män alltid är starka och per automatik är vinnare. I dagens samhälle samlas männen i både botten och toppen. 
Och ett samhälle där en stor grupp unga män inte känner att de har en ljus framtid riskerar att bli en farlig plats att leva".
Om detta i andra medier: Expressen, SvD, Dagens Samhälle, Barometern

onsdag 29 maj 2013

Manlighet påstås vara ett samhällsproblemDet är vanligt att rasister maskerar sin rasism genom att klaga på "den muslimska kulturen" istället för att klaga på muslimer. Eller klagar på "judiskheten" istället för att klaga på judar. Exempel är enkla att hitta via valfri sökmotor.

Det är, på samma sätt, vanligt att sexister klagar på "manligheten" eller "maskuliniteten" för att maskera sitt förakt mot män.

Ett exempel är nättidningen Dagens Seglora, som har en färsk artikel som heter "Manligheten är ett samhällsproblem". Ur innehållet:

"Länge har fokus legat på kvinnorollen, att vi måste förändra förhållningssätt och synsätt på kvinnan för att komma framåt som samhälle. Ett problem som det medför är att vårt synsätt på manligheten alltför sällan görs till objekt för kritisk granskning. Feminismen behöver lyfta fram den urspårade manligheten som ett faktiskt samhällsproblem".

Undrar hur reaktionen hade blivit om någon skulle klaga på "den urspårade judiskheten" i Dagens Seglora och kalla det för ett samhällsproblem som behöver lyftas fram. Det är förstås otänkbart - judeförakt är inte accepterat i den allmänna samhällsdebatten, och väl är väl det. Men mansföraktet grasserar. Är inte det ett samhällsproblem?

tisdag 28 maj 2013

Är teorin om patriarkatet sexistisk?I ett tidigare inlägg denna vecka kritiserade jag teorin om patriarkatet och kommentatorn "laxsill" bad då om en "satslogisk" förklaring till min kritik.

Och om nu det behövs så får jag väl försöka mig på en satslogisk förklaring. Bloggens regelbundna läsare får ha överseende med att detta inlägg kan upplevas som övertydligt.

Vi börjar med ett trivialt påstående A som jag antar kan göras utan att några referenser behöver anges.

A. "Maktmissbrukare" är ett nedvärderande tillmäle.

Vi fortsätter med påståenden B och C som är hämtade från Nationalencyklopedin. Påstående D, därefter, är hämtat från Wikipedia.

B. Sexism är nedvärdering av en person p.g.a. dennas kön.

C. Diskriminering är särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika. Man brukar skilja mellan värdeneutral diskriminering och positiv diskriminering resp. negativ diskriminering. I dagligt tal avser man med diskriminering den negativa formen, dvs. sådan särbehandling av en grupp eller av en individ som innebär olägenhet av något slag.

D. Maktmissbruk är en beteckning på användandet av sin ställning eller makt till sin egen eller den egna gruppens fördel.

Och så hämtar vi påståendena E och F från bloggen Arsinoe.

E. "Så som jag definierar patriarkatet så är det en struktur i samhälle där kvinnor som kollektiv diskrimineras och män som kollektiv privilegieras".

F. "Agenten är vi allihop, män såväl som kvinnor, mig själv inkluderad. Alla 'hjälps åt' att upprätthålla den här strukturen. Däremot så är det till övervägande del män som tjänar på det, och extra mycket män som passar in väl i en traditionell mansroll. En absolut majoritet av männen tjänar dock på patriarkatet i termer av makt, alltså att de i samhället i stor har mer makt än vad en kvinna i samma position skulle ha haft".

Fanny, som driver bloggen Arsinoe, hävdar alltså E och F. Det innebär, om C och D är sant, att hon menar att majoriteten av män är maktmissbrukare - dessutom mer maktmissbrukare än majoriteten av kvinnorna. Om A är sant så nedvärderar hon män mer än kvinnor och om B dessutom är sant så uttrycker hon sig sexistiskt om gruppen män.

Jag menar att så är fallet  - men ingen särskild skugga på Fanny. För det är antagligen omöjligt att formulera teorin om patriarkatet på ett någorlunda detaljerat och samtidigt icke-sexistiskt sätt.

måndag 27 maj 2013

SCUM-manifestets moderna uppföljare

Krista Jane Heflin

Minns ni SCUM-manifestet av Valerie Solanas som sattes upp som teaterföreställning härom året? Som gick ut på att alla män skulle utplånas?

Manifestet har nu fått en uppföljare. Upphovspersonen heter Krista Jane Heflin, bor i USA och kallar sig Femitheist Devine.

Femitheist Divine kan ses som en lättmjölksvariant av Valerie Solanas. För i likhet med Breiviks manifest låter Krista Jane Heflin sina hatobjekt leva - bara de agerar enligt de stränga instruktionerna.

Översatt av Dolf på Genusdebatten.

-------------------


Den internationella kastrationsdagen ~ (Tillputsad)

Till gagn för det feminina samhället (före Pånyttfödelsen) instiftas en dag som tar platsen för det som nu kallas ”Fars dag”. Manlig närvaro denna dag skall fastställas som ett krav enligt lag, och dagen kommer passande att kallas ”Den internationella kastrationsdagen”. Detta kommer att genomföras därför att det är praktiskt och gagnar fred, hälsa, välstånd, verklig jämställdhet och rättvisa.

Den tredje söndagen i juni varje år skickas män i alla åldrar (med undantag för de som valts ut till avel eller kan tänkas bli lämpliga för avel) till närmaste orkidektomicenter för beredning. Varje hane får exakt en timme för att bekanta sig med sin Kastrator (proportionen är tio Kastratorer för femtio män). Kastratorn får förklara ingreppet så som det beskrivs i häftet från Globala hälsodepartementet och de bakomliggande skälen som föranleder detta ingrepp. Den feminina Kastratorerna kommer, till en början, att vara kvinnor som ett år före varje ”Kastrationsdag” väljs ur allmänheten på liknande sätt som jurymedlemmar väljs ut. De utbildas varje år så att det säkerställs att de är lämpade och kapabla att utföra ingreppet.

Under detta möte kommer varje mans Närmaste Kvinnliga Förmyndare (NKF) eller ”Maka” få tillfälle att besluta om hon vill att spermprov skall tas från hennes man/män genom att hon skriver in nummer eller namn för sin(a) man/män på en lista som gruppens Kastrator sedan tar med sig till huvudceremonin.

Efter att detta förberedande möte nått sitt slut leder varje Kastrator (tillsammans med beväpnade vakter) sina hannar, som av praktiska anledningar och för ett effektivt utnyttjande av tiden kommer att vara nakna, till stadens offentliga center där bord, utrustning och så vidare redan finns på plats för ceremonin. Flickor av alla åldrar deltar genom att kanta gatorna där de hejar på och applåderar hannarna som nu erbjuds denna möjlighet att ansluta sig till det civiliserade samhället genom att pacificeras. Denna dag kommer att vara en betald helgdag för alla arbetande kvinnor, och unga flickor får ledigt från skolan för att delta.

Varje hane placeras på ett bord, medan de andra väntar i kö (om det inte finns tillräckligt antal bord) och bedövas. Kastratorn som hannen tilldelats skär sedan upp pungen på honom, tar bort testiklar och överflödig hud, och syr sedan ihop honom igen och rengör platsen.

Efter ingreppets genomförande får hannarna, för ett effektivt utnyttjande av tiden, trettio minuter att vila innan de måste resa sig och lämna plats för nästa hanne som tilldelats bordet, vilket steriliseras inför varje ny kastration.

När alla hannar väl kastrerats samlas de på nytt i en grupp och får återvända till sina hem.
Kvinnorna som deltog vid ceremonin återvänder tillbaka till sina arbeten, skolor, et cetera, där de gläds åt att ännu en ceremoni blivit framgångsrikt fullbordad.

Att fly undan från ceremonin eller att hjälpa en man att undfly den är ett brott belagt med dödsstraff, och medför att mannen omedelbart avrättas på den plats där han återfinns. Medhjälpare, kvinnliga såväl som manliga, avrättas likaså på plats.

Kvinnor som motsätter sig eller ogillar denna ceremoni eller ideologin som rättfärdigar ceremonin ges terapi för att befria dem från sina vanföreställningar och/eller misogyn indoktrinering. Ett sådant beteende är att betrakta som ett varningstecken som anger att det kan förkomma en Pater-fixering (en obotlig besatthet av hannar).

Tack,
Femitheist

söndag 26 maj 2013

Män uppmanas byta könFolk som tilläventyrs tror att könsmaktsfeminism handlar om jämställdhet och mäns och kvinnors lika värde borde läsa våra mest populära feministbloggar oftare.

En av dessa bloggar är Arsinoe, som härom dagen sammanfattade vad hon hade skrivit på Twitter:


"Män som klagar på att feminism är ett laddat ord. Kan ni byta kön? Ert kön har tyvärr fått negativ laddning efter 100-tals år av förtryck. Alternativt sluta säga 'man' och kalla det något annat, som låter lite mer positivt. Typ 'solstråle'. 
Gruppen män har verkligen pr-problem. Med en ny fräsch image skulle ni kunna åtgärda detta! Genom att kalla er själva män så kopplar ni er samman med de där extremisterna som slår och våldtar kvinnor. Dåligt pr-move! Nene, om ni män någonsin ska kunna få inflytande får ni nog bli lite bättre på att göra reklam för er om ni förstår hur jag menar. Ni män kan kanske anlita Schlingmann? Hen har ju gjort underverk för Nya Moderaterna. Kanske kan rädda även ert varumärke? 
Kan tyvärr inte ta män på allvar när de envisas med att kalla sig män. De behöver bara sluta så lovar jag att lyssna. Det är ändå upp till männen att göra sig förstådda. Då funkar det tyvärr inte att gå omkring och kalla sig 'man'. Jag säger inte att det är rätt, men många ser faktiskt rött när de hör ordet 'man'. En måste anpassa sig om en vill se förändring".
Den svenska feminismens mest lästa blogg, Lady Dahmer, håller med.

UPPDATERING: Arsinoe kommenterar här nedanför samt på sin blogg och framhåller att hennes inlägg var ironiskt menat. Jag tycker inte att det förändrar någonting i sak - nedvärderande humor om kön, etnicitet eller sexuell läggning är dålig humor enligt mitt sätt att se det.

Amerikanska Huffington Post har en färsk artikel som relaterar till detta. Artikeln heter "Man-Hating Feminism More Than Just a Myth".

lördag 25 maj 2013

Män utmålas som skitstövlar


Den mansföraktande sexismen i pressen fortsätter med oförminskad styrka. Dagens exempel kommer från Helsingborgs Dagblad:
"Män har fortfarande en särställning i de flesta samhällen på jorden och vi befinner oss högst upp på rankinglistan. Vi toppar serietabellen och ändå är vi skitstövlar. Eller kanske snarare, på grund av just det. Vi kan bete oss som svin eftersom det är sällan vi får stå till svars för svineriet".
Jassså. Hur kommer det sig då att det är accepterat att svartmåla män i Helsingborgs Dagblad men inte att svartmåla kvinnor eller invandrare?

Artikelförfattaren verkar ha dåligt samvete för att han gör för lite i sitt familjehushåll och för att han spelar för mycket fotboll. Det är väl svårare för honom att ändra beteende eller gå till en terapeut än att spy galla över halva befolkningen för att bearbeta sina skuldkänslor på ett inte så särskilt konstruktivt sätt.

När ska den kollektiva skuldbeläggningen av män i pressen upphöra? Krävs det att folk som blir illa berörda slutar köpa skräpet? Att annonsörer som blir illa berörda slutar annonsera där? Är inte chefredaktören på Helsingborgs Dagblad mer oroad över minskade intäkter i dagens krisande tidningsbransch?

Bloggat: Jämställdhetsfeministern.

fredag 24 maj 2013

Porr och dubbelbestraffning

"Flera av de intervjuade unga kvinnorna i filmen är sårade över att deras partner kollat på porr under förhållandet, och känner sig svikna och typ bedragna, säger Moa. 
De undrar varför det finns ett behov av att tända på någon annan än dem själva. 
När man är uppväxt med att ständigt bli objektifierad – i så hög grad att det har blivit en viktig del av ens identitet – blir det som en dubbelbestraffning att även känna sig bortvald som objekt av sin partner".
Nej, Moa. Att bli dubbelbestraffad är att bli klandrad oavsett hur man agerar. Damned if you do, damned if you don't. Som "deras partner" i historien, som blir anklagad, antingen för att "objektifiera" kvinnor, eller för att inte objektifiera utan istället få en kvinna att känna sig "bortvald".

Men att känna sig kränkt oavsett hur man blir behandlad är inte att bli dubbelbestraffad. Det är att vara Prinsessan på Ärten.

Är man så grundligt missnöjd med att en partner kollar på porr, så får man väl avsluta förhållandet och leta vidare efter en partner som inte konsumerar porr.

torsdag 23 maj 2013

Sexistisk kravallbeskyllning


Ämnet för dagen är kravallerna i Stockholms förorter och i synnerhet Husby.

Föga förvånande finns det "normkritiskt" indoktrinerade personer bland dem som vill fördela skulden för det inträffade.


Alexandra Pascalidou skriver i DN att det är korkat att skylla kravallerna i Husby på invandrare. Men hon tycker själv att det är intelligent att delvis skylla kravallerna på "manlighetsnormer":

"Nu passar rasister på att plocka populistiska poäng på att göra detta till en invandrarfråga. Men att reducera problemet till etnicitet är lika begåvat som att koka ägg utan vatten. Det är en komplex cocktail av fattigdom, frustration, främlingsfientlighet, vanmakt, geografi och klass. 
Och genus. Det handlar om unga, arga män som går ut en fredagskväll för att festa och som landar på snabbmatskedjan för att de inte kommer in någonstans. De som varken har semester- eller framtidsplaner. De som inte känner folk med lantställen eller någon som kan rekommendera en praktikplats. De som köpt manlighetsnormer de inte kan nå upp till, men det är inte synd om dem. Det är synd om alla andra".

Min kommentar är att skulden för ett brott bör ligga på brottslingen, individen, inte på något kollektiv.

Det är lika fel att beskylla kollektivet invandrare för kravaller, som att beskylla kollektivet män för dem. Oavsett om man maskerar sin sexism eller rasism genom att tala om "den muslimska kulturen", "maskuliniteten" eller "manligheten".

Könsmaktsfeministerna och rasisterna har ett besvärande och gemensamt drag i sina ideologier: båda ägnar sig åt kollektiv skuldbeläggning. I ena fallet blir det sexism och i andra fallet blir det rasism.

Även Genusdebatten kommenterar. Zac också.

Kimhza Bremer kommenterar en annan "normkritisk" kravallkolumn.

Uppdatering: Regeringen vill inte heller göra någon poäng av etniciteten bland kravallernas deltagare. Däremot vill regeringen gärna göra en poäng av deras kön och ålder: det handlar om "unga, arga män", säger statsminister Fredrik Reinfeldt, som citeras av Aftonbladet.

onsdag 22 maj 2013

Könsfördelning i fängelset


Högljudda rop hörs ofta i diverse medier om att det är för få kvinnor bland styrelseledamöter, direktörer eller professorer. Ibland hörs krav på kvotering för att få könsbalans.

Själv är jag för meritokrati, att den som förtjänar ett jobb eller ett uppdrag på grund av meriter, ska få det, oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet.

Märkligt nog hörs aldrig några rop på könsbalans bland fängelseintagna.

Enligt Kriminalvårdens statistik är knappt 6% av de fängelseintagna personerna i Sverige kvinnor.
Det innebär att drygt 94% är män.

För att illustrera obalansen mellan kön i våra fängelser:

Kvinnor i fängelse:
XXXXXX

Män i fängelse:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXX

Att försöka jämna ut siffrorna med kvotering vore diskriminerande. Vilket illustrerar att kvotering över huvud taget är diskriminerande.

En annan poäng med könsfördelningen i fängelserna: om det finns ett patriarkat, ett strukturellt socialt förtryck av kvinnor, hur kommer det sig då att inte majoriteten bland de intagna i fängelse är kvinnor?

tisdag 21 maj 2013

Uppfann en kvinna jordbruket?Kvinnor har uppfunnit många användbara saker.

En diskmaskin med vattentryck uppfanns av Josephine Cochrane på 1800-talet.

Materialet kevlar anses ha uppfunnits av två personer, en man och en kvinna.

Vindrutetorkaren uppfanns av en kvinna.

Här är en lista på andra saker som kvinnor har uppfunnit och här är en hemsida som ägnas åt kvinnliga uppfinnare.

Men jag såg just ett TV-program på SVT som fick mig att dra öronen åt mig. I första avsnittet av programmet "Mänsklighetens historia" hävdades att en kvinna uppfann jordbruket.

Jag har gjort lite snabb research om detta och bloggens läsare får gärna upplysa mig om jag har fel.

University of Reading skriver på sin hemsida att de första jordbrukarna levde för cirka 12 000 år sedan.

Men det är inte säkert - det är inte ens säkert att vi har hittat platsen där det första jordbruket uppstod. Det kan ha varit i nuvarande Jordanien, skriver Notre Dame Magazine, eller kanske i Korea, skriver BBC. Detta är något som arkeologerna tvistar om. Det skedde åtminstone innan alfabetet och skriftspråket uppfanns.

Arkeologin kommer kanske att ge oss tydligare svar i framtiden angående var jordbruket uppstod och när. Men svaret på vilken person som uppfann jordbruket kommer vi antagligen aldrig att få.

Så svaret på frågan i rubriken är "kanske".

måndag 20 maj 2013

Sexistisk biståndspolitik föreslås
Allianspartierna förbereder ett nytt gemensamt förslag till biståndspolitik, skriver tidningen Riksdag och Departement.

Den föreslagna biståndspolitiken är inte könsneutral:

"Fokus ligger på kvinnor och barn, hälsa, demokrati, näringslivsutveckling och katastrofberedskap. Kvinnornas roll i utvecklingsländerna lyfts fram, och plattformen slår fast att den största delen av svenskt bistånd ska gå till kvinnor och flickor".

Största delen till kvinnor och flickor, alltså. Övriga delen tycks inte vara könsmärkt.

Det betyder att män och pojkar som biståndsmottagare värderas mindre än flickor och kvinnor av förslagsställarna eftersom de föreslås få mindre pengar på grund av kön.

Ett statsfeministiskt förslag i tiden: ett sexistiskt förslag som missgynnar pojkar och män i fattiga länder jämfört med flickor och kvinnor.

Feministrapport kallas "intolerant" och "odemokratisk"
Rapporten ville bland annat klassa kritik av teorier om patriarkatet och könsmaktsordningen som politisk extremism.

Nu har den norska högertidskriften Minerva kommenterat rapporten. Minervas artikel heter "Könspolitisk kumbaya" och tidskriften kritiserar rapportens brist på uppskattning för en mångfald av åsikter om jämställdhet och feminism:

"Men demokratins kärnvärde är just den förutsättningslösa, kontinuerliga självkorrektionen eller omvärderingen av etablerade sanningar. 
När en ideologi som borde ha utmanats eller bemötts, undantas från kritik, närmar vi oss något farligt och odemokratiskt. 
När 'antifeminister' dessutom omfattar alla som tycker att företagsägare borde få välja vilka styrelsemedlemmar de själva vill, eller att det finns oförminskbara, biologiska skillnader mellan könen - då återstår något som verkar vara en grotesk, vänstervriden variant av en viss paranoid senators* förföljelse av 'oamerikanska' åsikter. 
Och då faller feminismen, åtminstone den variant som denna rapport vill främja, på eget grepp. 
Då visar den att den är just så intolerant, monolitisk och odemokratisk som dess argaste motståndare menar att den är".
*Artikelförfattaren syftar på senator Joseph McCarthy (1908-1957), som ni kan läsa mer om på Wikipedia.

söndag 19 maj 2013

Kvinnoklubb mot patriarkatet

Angelica Heikkinen

Socionomstudenten och feministen Angelica Heikkinen skriver på SVT Debatt att hon har varit med om att starta en klubb för endast kvinnor på en känd bar i Stockholm.

Jag tycker att det är helt ok att starta herrklubbar eller damklubbar. Bara det görs med respekt för den uteslutna kategorin - att man inte gör det med motiveringen att de uteslutna personerna är sämre människor på något sätt.

Det lyckas inte Angelica Heikkinen med, utan hela hennes artikel är en lång drapa om hur hemska män är och hur synd det är om kvinnor.

Central för artikelns resonemang om varför klubben behövs är teorin om patriarkatet, som jag menar är en konspirationsteori:

"Detta har att göra med patriarkala strukturer och vad man än tycker och tänker om dem, så existerar de. De patriarkala strukturerna bygger på att kvinnor är underordnade män, och för att dessa strukturer ska kunna upprätthållas, krävs det att kvinnor får mindre plats".

Men om patriarkatet existerar, hur kommer det sig då:

- att det är accepterat att demonisera män på SVT Debatt men inte att demonisera kvinnor?
- att pojkar får lägre betyg i gymnasiet än flickor?
- att kvinnor är överrepresenterade inom den högre utbildningen?
- att kvinnor har en priviligierad ställning jämfört med män i Föräldrabalken och andra delar av lagstiftningen?
- att män är överrepresenterade som offer för våldsbrott?
- att de flesta som sitter i fängelse är män?
- att tre av fyra hemlösa är män?
- att män dominerar bland alkoholister och narkomaner?
- att mäns självmordsfrekvens är dubbelt så hög som kvinnors?


Till exempel. Olika kön har olika fördelar och nackdelar i olika situationer.

Annars är det bara att gratulera Angelica Heikkinen för den gratisreklam hon har fått för sin klubb genom sin hatpropagandaartikel. Det skulle inte McDonalds, CocaCola eller IKEA få på samma sätt, gissar jag.

Och jag hoppas inte att Angelica Heikkinen får utrymme för sin skeva manssyn i arbetet när hon kommer ut på arbetsmarknaden som färdig socionom. Men det är nog tyvärr en fåfäng förhoppning.

Bloggat: Rocki

lördag 18 maj 2013

Percy Barnevik hatar män


Minns ni Percy Barnevik? Den tidigare ABB-chefen som numera enligt Wikipedia ägnar sig åt välgörenhet.

Han tycks sakna rampljuset. I en intervju med tidningen Metro i veckan sade han följande:


“Jag blir så trött på de spelande, supande, lata männen. Därför lånar jag bara ut pengar till kvinnor. I själva verket hatar jag män”.

På frågan "varför då?" svarar han:

“För att de inte sköter sig. // Kvinnor tiger och betalar. Män snackar och betalar inte. // Män tar plats, medan till och med väldigt duktiga kvinnor är mer prövande.”


Först noterat av Kimhza Bremers Bodega. Intervjun kan ni läsa om ni klickar på nedanstående bild.


fredag 17 maj 2013

Regeringen utser hat-aktivist till expert på mansfrågorFörfattaren och sexualupplysaren Inti Chavez Perez meddelar på sin blogg att han har utsetts till expert i   "Utredningen om män och jämställdhet" (U 2012:10) av jämställdhetsministern.

Han skriver:

"Jag kommer att använda utrymmet för  att lyfta frågor som rör mäns sexualitet och hur den påverkas av maskulinitetsnormer. Inte minst vill jag ge plats för frågor som rör sexuellt våld. 
Till idéarbetet hoppas jag kunna bidra med ett normkritiskt intersektionellt perspektiv på maskulinitet".

Tankarna passar väl in i beskrivningen av utredningens uppdrag:
"När det gäller mäns våld mot kvinnor finns det dock få förebyggande insatser som riktas till män och pojkar. Det saknas också kunskap om våldets koppling till föreställningar om maskulinitet och om hur våld och våldsutsatthet påverkar pojkars och unga mäns livsvillkor".
Att skuldbelägga maskuliniteten är att skuldbelägga män - på samma sätt som att skuldbelägga den arabiska mentaliteten eller identiteten är att skuldbelägga araber. Och att peka ut män som kollektivt ansvariga för olika typer av våld är lika fel som att peka ut araber som kollektivt ansvariga för olika typer av våld.

Det är, mot bakgrund av de två citaten här ovanför, så gott som givet på förhand att Inti Chavez Perez' insats åtminstone delvis kommer att skuldbelägga män för brott som en bråkdel av männen begår. Om att se män som problem istället för att se männens problem med att få lika rättigheter i de situationer där de missgynnas på grund av sitt kön. En insats som dessutom kommer att bekostas med skattemedel.

Inti Chavez Perez är bland annat känd som aktivist under Heterohatets dag i Göteborg, där han medverkade i nedanstående film.


Bloggat: Toklandet.

torsdag 16 maj 2013

Behövs mannen?Behövs mannen? Det är rubriken på ett program som sändes i den svenska statstelevisionen igår. Bakgrunden är att mannen snart inte är nödvändig längre för mänsklig fortplantning, samtidigt som mäns utbildningsnivå sjunker under kvinnornas i många länder.

"Att vara kvinna är att uppleva förtryck. Världen över", säger en kvinnlig speakerröst.

Programmet ger inget entydigt svar på frågan om mannen behövs.

Tänk er om ett liknande TV-program hade sänts på TV-kanalen Al Jazeera om judar, med titeln "Behövs juden?" Då hade reaktionerna inte låtit vänta på sig.

Bloggat: Kimhza Bremer

onsdag 15 maj 2013

FI! driver inga riktiga mansfrågorI en intervju med Expressen säger Stina Svensson, talesperson för Feministiskt initiativ:

- Vi lever i en patriarkal värld, det är männen som är fundamentet i samhället. Det männen gör är det som räknas, vi är inte ett dugg likställda.

- Kvinnor diskrimineras på alla plan. I fråga om jobb, löner, allting. Vi har långt kvar till ett jämställt samhälle.

Jag håller med om att vi har långt kvar till ett jämställt samhälle. Men jag delar inte FI:s konspiratoriska syn på män och inte heller partiets strategi att osynliggöra mansfrågor. Män och kvinnor gynnas och missgynnas i olika situationer, som jag ser det.

Bloggaren Bashflak rangordnade för ett halvår sedan de tre viktigaste mansfrågorna och jag tycker att det är en vettig rangordning. Förkortad version:


1) Mansföraktet (misandrin) i svenska massmedier.

Det är inte accepterat att demonisera kvinnor, judar, somalier, romer eller homosexuella i svensk dagspress och andra massmedier. Det borde vara lika oacceptabelt att demonisera män, och det är det tyvärr inte.

2) Formell mansdiskriminering i svensk myndighetsutövning.

Lagstiftningen är inte könsneutral, och detta är uteslutande till mäns nackdel. Pappors ställning i Föräldrabalken är svagare än mammors. Pojkar har inget skydd mot könsstympning på samma sätt som flickor har. Pär Ströms bok Mansförbjudet innehåller många fler exempel.

3) Pojkarna halkar efter i skolan.

Pojkar går ut med lägre betyg än flickor från gymnasiet och män är underrepresenterade bland studenter i den högre utbildningen. Vore det tvärtom skulle det ha blivit ramaskri och högljudda krav på förändring i skolan för att ge alla likvärdig utbildning oavsett kön. När det är pojkar som åsidosätts så är det färre som bryr sig.

Visserligen talar FI om mansfrågor, men inte om männens problem utan om männen som problem. Alltså inte om några riktiga mansfrågor.

tisdag 14 maj 2013

Politiker i Umeå överväger mansskatt


Ledamöter i Umeå kommuns jämställdhetsutskott vill ta nya grepp för att utjämna inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor. De ställer sig frågan i lokaltidningen VK om det kanske behövs en "jämställdhetsskatt" som går ut på att män betalar en högre procentsats i skatt bara för att de är män.

Ledamöterna bakom artikeln tillhör partierna V, S, C, FP.

Men Moderaternas ledamot i utskottet skriver i tidningen att hon är emot en sådan skatt, med argumentet
"Ingen människa ska behöva bemötas med ett generellt skattepåslag på grund av sitt kön". 

Jag förespråkar lika lön för lika arbete. Men om en man som tjänar lika mycket som en kvinna men får betala högre skatt på grund av sitt kön så är det diskriminering.

Tänk om vi skulle börja ge kvinnor högre straffsatser för att jämna ut den skeva könsfördelningen i landets fängelser? Det skulle vara lika diskriminerande.

Bloggat om detta: Toklandet, Genusdebatten, Misandripatrullen

söndag 12 maj 2013

Helgens demonisering av mänI helgen har det varit populärt att demonisera män i medierna.

Värst av alla var trots allt inte Katrine Kielos i Aftonbladet som skrev om slavhandel. Hon osynliggjorde bara manliga slavar och kvinnliga slavhandlare, vilket lockade läsaren att tro att männen, exempelvis genom det så kallade patriarkatet, förslavar kvinnor.

Utan värre är det med Natalia Kazmierska, som i samma tidning försökte att ge mannen skulden för alla krig, och skriver om krigarna:
"Vad driver dem? Svaret finns i vår djupt rotade, manliga våldskultur".
Även hon osynliggör kvinnliga aktörer: kvinnliga soldater och kvinnliga självmordsbombare.

 Ann Heberlein skrev på SVT Debatt om män i fjärran länder som har hållit kvinnor fångna i sina hus:
"Det är en människosyn – eller ska jag säga kvinnosyn – som delas av miljontals män världen över, också i Sverige".
Intressant! Hur kommer det sig då att dessa brottslingar, för de klassas faktiskt som grova brottslingar, får stränga straff om nu Ann Heberleins teser stämmer?

Jan Helin, chefredaktör på Aftonbladet, svadar loss om samma ämne. Han kan inte låta bli att synliggöra gärningspersoners kön:

"Slutsatsen av Bobby och Fritzl var densamma som kommer att bli fallet i Cleveland; detta var möjligt mitt ibland oss, utan att någon förstod vad som pågick, trots att några borde förstått.
Det, och insikten att det finns män som världen skulle vara bättre förutan".

I Bobby-fallet dömdes ju mamman till exakt samma straff som styvpappan, tio års fängelse. Varför skulle världen vara bättre utan styvpappan än utan mamman? Återigen ett osynliggörande av en kvinnas illdåd i syfte att etablera bilden av mannen som förtryckaren.

Själv har jag, trots detta, haft en härlig, solig helg.

lördag 11 maj 2013

SvD tillfrågade bara kvinnliga riksdagsledamöter om hotSvD:

"I spåren av vårens näthatsdebatt mot kvinnliga journalister har SvD frågat de kvinnliga riksdagsledamöterna om deras erfarenheter av hot och nedsättande kommentarer".
Det visar sig att hälften av de svarande kvinnliga riksdagsledamöterna uppgav att de hade hotats.

Det är illa. Men jag kan ändå inte låta bli att fråga mig varför inte samtliga riksdagsledamöter tillfrågades.

En undersökning om journalister visade ju att även en hög - högre - andel av manliga journalister hade hotats jämfört med kvinnliga journalister.

Är det rentav så i SvD-journalistens värld att hot mot män inte räknas? Att det krockar med teorin om könsmaktsordningen? Att endast kvinnliga offer därför är värdiga offer?

Bloggat: Ann Helena Rudberg

Övriga länkar: Aftonbladet

fredag 10 maj 2013

Aftonbladet utmålar män som mördare
Män är överrepresenterade som gärningspersoner vid mord. Men när det gäller att ta livet av spädbarn finns en hög frekvens kvinnor bland gärningspersonerna.

Tänk er om en av Aftonbladets kolumnister skulle ha kommenterat det senare faktumet så här:

Rubrik: "Jag är så trött på kvinnor som dödar spädbarn"
Ur texten: "På något vis känns det som att detta är något som vi ser som ofrånkomligt, som en del av kvinnligheten". 
"Jag är så innerligt trött på galna, självrättfärdiga fruntimmer som tar med sig oskyldiga människor in i döden. 
Är det något problem vårt samhälle borde ta tag i på allvar så är det kvinnorollen, som år 2013 ännu är så bedrövligt fyrkantig, begränsande och farlig".

Naturligtvis vore detta otänkbart eftersom en sådan kolumn skulle ses som kvinnoföraktande. Som om kolumnen skulle angripa kollektivet kvinnor för något som en liten del av dem gör sig skyldiga till.

Men när kolumnisten Jennifer Wegerup vädrar sitt mansförakt på exakt samma sätt så tvekar Aftonbladet inte över att publicera det.

Bloggat: Zac, Maukonen, Häxanmexan.

torsdag 9 maj 2013

Manliga journalister drabbas värst av hotTidningen Journalisten skriver:

"JMGs J-panelens enkätundersökning bland 1 300 journalister visar att 34 procent har blivit hotade de senaste tolv månaderna. Det är något fler män än kvinnor som hotats (35 procent av männen, 32 procent av kvinnorna)".
Det är inte riktigt den bilden vi har serverats av den så kallade hat-debatten.

Länkar: GP, SR.

Bloggat: Genusdebatten, Bashflak.

onsdag 8 maj 2013

Skjuta mot manliga måltavlor upprör inte DNDagens Nyheter har idag en artikel om företaget Zombie Industries som säljer måltavlor i form av dockor till skytteövningar. Dockorna har en skev könsfördelning:
"Bolaget har ett uval på 15 zombies (varav en liknade president Obama så mycket att den drogs tillbaka inför konferensen av NRA), men bara en är kvinna. Där finns även dockor som går under benämningar som clown, nazist och en terrorist".
Men DN upprörs inte över denna skeva könsfördelning. Ingenstans i artikeln reses krav på att det ska vara 50/50-fördelning mellan könen bland måltavlorna.

Istället upprörs DN över att en av dockorna föreställer en kvinna, och kopplar det till begreppet "mäns våld mot kvinnor".

I verklighetens USA löper män en mycket större risk än kvinnor att dö en våldsam död.

Tidningen Wall Street Journal för statistik över sådana dödsfall åren 2000-2010. Det visade sig att nästan fyra män dog en våldsam död under perioden för varje kvinna som gjorde det.

En av USA:s justitiedepartements underorganisationer OJJDP skriver på sin hemsida:
"Unga afroamerikanska män har den högsta frekvensen för att dö en våldsam död jämfört med alla andra ras- och könsgrupper. Dödsfall med skjutvapen inblandade har varit den ledande dödsorsaken för afroamerikanska män/pojkar i åldrarna 15 till 19 år sedan 1969".
Men att så många män avbildas som måltavlor av företaget Zombie Industries bekymrar inte DN.

Bloggat: Certatio

tisdag 7 maj 2013

Brandbekämpare


Både män och kvinnor kan jobba med att bekämpa och förebygga bränder.

Precis som både män och kvinnor kan begå brott.

Jag tycker därför att det är bra att det könsneutrala ordet gärningsperson har utsikter att ersätta gärningsman i vår vokabulär.

Det skulle behövas ett könsneutralt substantiv för att beskriva denna kvinna i relation till ett av brotten hon har dömts för. Kvinnlig våldtäktsman låter knasigt. Jag har inget bra förslag tyvärr.

Däremot har jag ett förslag till vad brandman skulle kunna ersättas av. Jag vill slå ett slag för ordet brandbekämpare.

Gislaveds kommun har ett annat förslag: handläggare. Det ska locka fler kvinnor till yrket tror den ansvarige chefen. Men handläggare säger inte mycket om vad yrket handlar om.

Om ett namnbyte från brandman till brandbekämpare kan locka fler kvinnor till yrket så ser jag det som önskvärt. Men jag är meningsmotståndare till dem som nödvändigtvis vill ha en 50/50-fördelning mellan könen i olika yrken. Kompetensen och de naturliga förutsättningarna bör styra.

Av någon underlig anledning har det förekommit att det inom brandkårens genusarbete har tummats på de fysiska kraven för att få jobb inom brandkåren. Det är huvudlöst.

Den som har bäst kompetens och bäst förutsättningar att jobba inom brandkåren bör få jobb där i första hand om personen önskar det. Oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. Huvudsaken är att det inte brinner.

Övriga dagstidningar: Arbetet, SvD, Skånskan, SR, Metro

Bloggat: Toklandet

måndag 6 maj 2013

Fler medelålders män begår självmord i krisens USA


Under den ekonomiska krisen i USA har en samhällsgrupp drabbats särskilt hårt. Män i 50-årsåldern är den grupp vars självmordsfrekvens har ökat mest i absoluta tal, skriver New York Times.

Självmordsfrekvensen är mycket högre för män än för kvinnor i landet, skriver tidningen. Så är även fallet i Sverige och många andra länder.

Även rapporterat av CBSNewsCDC.govEkot.

Om nu patriarkatet existerar, varför är då självmordsfrekvensen inte högst hos kvinnor?

Även Genusdebatten bloggade för en stund sedan om män och självmord.

söndag 5 maj 2013

Könet är inte bara en social konstruktion

Bloggen Genusfolket har skrivit ett intressant inlägg om kön som inleds:

"En av de mest använda antifeministiska argumenten är att feminister 'vill utplåna könen' och införa ett 'könlöst samhälle'".

Istället menar Genusfolket att verkligheten ser ut så här:


Nu är jag inte antifeminist utan ekvalist. Min kritik mot könsmaktsfeminismen är inte det inledande citatet utan bland annat att den drivs av följande påståenden: 1) att kön är en "social konstruktion" och 2) att ena könet är "socialt underordnat" det andra i det så kallade "patriarkatet" eller "könsmaktsordningen".

Att kön är en social konstruktion bortsett från sexualiteten hävdar till exempel bloggaren Lady Dahmer:

"Till skillnad från vår sexualitet som vi föds med så kommer våra könsroller utifrån. Vi påverkas av en rad olika influenser och formas genom socialiseringsprocessen under vår barndom och tidiga ungdom".

Även mer vetenskapligt meriterade feminister hävdar att kön helt eller i stort sett uteslutande är en social konstruktion. Detta motsägs av psykologiexperiment på människor i vitt skilda åldrar (från mycket små bebisar och uppåt) som visar att beteende till åtminstone viss del är könat. Den som vill se dessa två synsätt drabba samman får gärna kolla in den norska TV-serien Hjernevask som för övrigt snarast borde visas av SVT.

Att kvinnor är "socialt underordnade" män påstås av många. Googla förslagsvis orden kvinnor, socialt, underordnade för exempel. En logisk följd av denna teori är att män är en förtryckande grupp och att kvinnor är en förtryckt grupp. Teorin förtryckarstämplar män och offerstämplar kvinnor, vilket cementerar könsstereotypa föreställningar och är till bådas nackdel.

Könsroller och könsstereotypa föreställningar får alltså gärna ifrågasättas för min del. Ifrågasätta är en sak, demonisera är en annan sak. Att demonisera män, "manligheten" eller "maskuliniteten" med ord eller med konspiratoriska teorier om "könsmaktsordning" och "patriarkat" är för mig lika illa som att demonisera judar eller "judiskheten" med ord eller med konspiratoriska teorier om judar.

Även Bittergubben kommenterar.

Noomi Rapace skräms av feministkulturenDen hyllade svenska skådespelerskan Noomi Rapace säger följande till Icon Magazine (återgivet av DN och Susanna Varis):

"Det finns en aggressivitet i feministkulturen som bygger mycket på komplex och 'Nu är det dags för oss!' Det tycker jag är skrämmande".

Relaterat inlägg: Mia Skäringer tar avstånd från feminismen.

lördag 4 maj 2013

Könskvoterade bolagsstyrelser är knappast mer lönsamma


SvD Näringsliv skrev igår en artikel om könskvotering till bolagsstyrelser. Mellan raderna beklagade artikeln att Alliansen inte vill kvotera kvinnor till bolagsstyrelser, likt lagen i Norge föreskriver.

Plötsligt i artikeln byter artikelförfattaren exempelvis namn på kvotering och börjar skriva om "jämställdhet" istället, trots att kvotering innebär diskriminering av den som väljs bort.

Lägg märke till ordvalet i det här stycket, (min fetstil):
"Eftersom Anders Borg alltså inte har gräsrötterna med sig beskylls han av kritiker för att göra utspel i syfte att plocka poäng på sådant han aldrig behöver leva upp till. Andra menar att finansministern är en pragmatiker som ser rättvisa och ekonomisk vinning i jämställdhet medan motståndet inom moderaterna är ideologiskt motiverat".
Artikeln lockar oss att se könskvotering som pragmatiskt och rättvist, medan motstånd mot könskvotering ska ses som ideologiskt.

Och ekonomisk vinning? Ja, om detta intervjuas en professor i samma artikel. Inte en professor i företagsekonomi, utan en professor i statsvetenskap och genusvetenskap. Min fetstil igen.
"Att jämställda företag är mer framgångsrika än ojämställda stämmer enligt Drude Dahlerup, professor i stats- och genusvetenskap vid Stockholms Universitet. Hon tycker dock att man ska vara försiktig med att dra slutsatser av detta. 
De som har hög andel kvinnor gör bättre resultat, men det kan ju också bero på att de generellt är mer moderna bolag med en modern inställning som i sig gör dem framgångsrika, säger hon, men förklarar att om man på riktigt vill få till en bred förändring är bindande lagstiftning det enda som visat sig fungera".
Värt att poängtera här är att Drude Dahlerup trots sin professorstitel inte är expert på området angående vilka företag som producerar bäst resultat. Det kan bara en forskare i företagsekonomi eller liknande vara. Ändå uttalar hon sig till journalisten om detta och ändå återger journalisten hennes ord som om hon vore just en expert.

Brittiska Campaign for Merit in Business har tagit fram en lista över fem vetenskapliga artiklar som visar att könskvotering, eller jämn könsfördelning, i bolagsstyrelser, försämrar bolagens prestanda på ett eller annat sätt.

Svenska bloggen Ekonomistas skrev om en av dessa fem studier förra året och kallade könskvotering till norska bolagsstyrelser för ett "dyrt experiment":
"Vissa hävdar att jämställda styrelser är positivt för företagens lönsamhet, men sambandet har visat sig vara mycket svårt att belägga med fakta (vilket bl a visats här). Men den norska lagstiftningen erbjuder en ny möjlighet att undersöka frågan. Nyligen publicerades den första tunga utvärderingen av den norska könskvoteringslagen, och resultaten visar att lagen haft en stor inverkan på företagen och att värden för miljarder gått upp i rök".
Miljarder upp i rök, alltså. Campaign for Merit in Business menar att slutsatserna från deras utvalda fem studier har visat sig vara särskilt svåra att motbevisa, slutsatser om att kvotering bland annat minskar lönsamheten:
"Vad skulle vi annars förvänta oss när företag inte har friheten att välja de bästa människorna till sina styrelser, oavsett kön?"
För min egen del litar jag mer på bloggen Ekonomistas (som drivs av ekonomiforskare) än på SvD Näringsliv och en professor i stats- och genusvetenskap när det gäller företags lönsamhet vid könskvotering till styrelsen.

Bloggat om detta: Pelle Billing.

Även Sydsvenskan har en artikel idag om könskvotering på ekonomisidorna. Den fantasifulla rubriken till artikeln är "Dags att bryta gubbväldet".

fredag 3 maj 2013

Statsministern svartmålar separerade pappor


Bloggen rapporterade igår att regeringen planerar ett förslag till sommaren som går ut på att föräldrar med delad vårdnad och växelvis boende ska få dela barnbidraget om inte föräldrarna enas om ett alternativ.

Men hela regeringen står inte bakom detta förslag. En av kritikerna är statsminister Fredrik Reinfeldt (M), som säger följande till Dagens Nyheter:


"Det finns kvinnor som separerat från män med alkoholproblem som på det här sättet kan tvinga till sig halva barnbidraget för att finansiera fortsatt alkoholmissbruk".

Enligt den psykologiska teorin om "projektioner" bör vän av ordning fråga sig om det i själva verket är statsministern som behöver se över sin alkoholkonsumtion som separerad pappa och se över hur han själv tar ansvar för sina egna barns ekonomi.

Bloggat: Maukonen, Mexan.

torsdag 2 maj 2013

Delat barnbidrag kan bli verklighet till sommarenTidningen Riksdag och Departement:
"Mödrarnas vetorätt över barnbidraget är på väg att försvinna. Regeringen ska presentera ett lagförslag om delning av barnbidraget före sommaren".
Förslaget kommer förmodligen att innebära att barnbidraget ska delas på båda föräldrarna, om inte föräldrarna enas om något annat, skriver tidningen.

För drygt ett år sedan gjorde samma tidning en rundfrågning bland riksdagspartierna och då var det bara Moderaterna som motsatte sig delat barnbidrag. Flera andra partier förde fram argumentet att fördelningen av barnbidraget bör vara könsneutral.

Enligt denna debattartikel hävdade Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt år 2005 till tidningen SvD att det var olämpligt att pappan fick del av barnbidraget då detta kunde användas till att finansiera pappans alkoholmissbruk.

Trots det hittillsvarande motståndet är det nu alltså dags för regeringen och riksdagen att ta ett viktigt kliv för att göra pappor till fullvärdiga föräldrar i samhällets syn.

Invändningen att det finns många fattiga ensamstående mammor håller inte riktigt. Barnbidraget är till för barnen, inte för fattiga vuxna - de senare måste få sin utkomst av något annat.

Även Aftonbladet, MetroUpsala Nya Tidning och bloggarna Maukonen och PappaRättsGruppen uppmärksammar detta.

onsdag 1 maj 2013

Hej, vänstern!
Glad 1 maj, vänstern! Jag kommer inte att tåga med er idag utan istället hålla ett kort digitalt 1 maj-tal.

Ni kan bortse från denna bloggs namn för idag. Därför att mitt digitala 1 maj-tal inte gör anspråk på att företräda ekvalismen. Vi ekvalister tycker nämligen ofta ganska olika om övriga politiska frågor.

Nåväl. År 1886, då den 1 maj etablerades, drev vänstern klassiska vänsterfrågor som förkortad arbetstid och en utjämning av ojämlikheten mellan arbetare och kapitalägare.

Ägandet av produktionsmedlen skulle omfördelas så att ingen skulle kunna tjäna pengar på någon annans arbete. Incitamentet att producera skulle därmed öka bland de arbetare som ägde och styrde sina egna arbetsplatser, och de sociala motsättningarna skulle i hög grad kunna övervinnas.

Jag sympatiserar fortfarande med den visionen, men ändå fasar jag vid tanken på att rösta på ett rödgrönt parti nästa gång.

För sedan början av 1980-talet har ni inte fört en socioekonomisk politik i vänsterriktning. Sedan dess har inkomst- och förmögenhetsklyftorna ökat stadigt och märkbart, oavsett färg på regeringen. Oavsett om jämställdhetsministern har sagt "hen" eller hon och han.

Era tongivande företrädare har alltså gett upp den socioekonomiska vänsterpolitiken och grupperar numera istället in befolkningen enligt kön och hudfärg, och tilldelar grupperna roller som förtryckare eller förtryckta grundat på obskyra teorier om "sociala maktstrukturer".

Detta är inte bara flummig postmodernism som spelar de största kapitalägarna i händerna, utan det är en rent sexistisk och rasistisk uppdelning. En sexistisk och rasistisk nyvänster-politik har ersatt den kamp som Haymarket-demonstranterna med livet som insats förde om socioekonomiska frågor år 1886.

Fokuseringen på postmodern identitetspolitik istället för socioekonomiska frågor har drivit många av era potentiella kärnväljare i famnen på Sverigedemokraterna. Ni kanske glädjer er åt de senaste opinionssiffrorna, men de understryker trots allt det faktum att många låg- och medelinkomsttagare inte anser att er föreslagna politik skulle gynna dem.

Ni kommer inte att få majoritet i riksdagen genom att "vägra ta debatten". Ni kommer inte att nå politiska framgångar med resonemang om "strukturer" och "patriarkat", eller genom att fördöma "vithetsnormen" och "maskuliniteten". Men ni kanske kommer att nå framgång om ni på ett övertygande sätt styr om ert fokus från identitetspolitik till socioekonomiska frågor.

Det är naturligtvis ingen enkel omsvängning. Så upp till eftertanke. Och, som sagt, glad 1 maj.

++++++++++++++++++++++++++++++

Uppdatering: S-ledaren Stefan Löfvén talade idag i Malmö. Enligt Aftonbladet och Ekot fick han störst applåder när han talade om feminism. Sydsvenskan rapporterar att endast cirka 900 personer deltog i demonstrationen i Sveriges tredje största stad.