En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

torsdag 28 mars 2013

Pappors rättigheter i påskEtt känt antivirusprogram blockerar sajter som kämpar för mäns och pappors rättigheter.

Från norska Dagbladet:
NORTON är namnet på ett känt, men inte alltför kärt, virusprogram. Nätanvändare i England har nu upptäckt att programmet också filtrerar könspolitiska budskap. Över åttio nätplatser, alla vigda åt mäns och fäders rättigheter, är blockerade, med motiveringen: «This is a known «Hate» web site.»
Läs mer hos Avoiceformen och MRALondon.

Könsmaktsprofilen Gudrun Schyman skriver i sitt påskbrev att mäns tillkortakommanden i familjerättsfrågor är patriarkatets fel.

Hon menar att mäns motstånd mot patriarkatet
"kan springa ur den personliga orättvisan i (...) att arbetsmarknaden antar att en man ska vara mindre engagerad i sin familj och att rättsystemet tror detsamma vid en vårdnadstvist".
Jag tror att Gudrun Schyman har helt fel på denna punkt. Män som hamnar i familjerättsliga tvister lockas istället att tvivla på att det finns ett patriarkat där män är överordnade och kvinnor underordnade. De lockas snarare tro att motsatsen är sann i deras situation.

I familjerättstvister tenderar mamman att ses som den viktiga föräldern och pappan som den oviktiga föräldern.

Olika kön har olika fördelar och nackdelar i olika situationer.

Läs även Daddys blogg om en väldigt uppgiven pappa i familjerättstvist.

Det finns mycket att kämpa för när det gäller barns och pappors rättigheter att umgås.

Dock hör jag själv som pappa till de mer lyckligt lottade - och nu är det påsk så då är planen att lägga bloggen åt sidan för annat som känns viktigare.

onsdag 27 mars 2013

Bara var tredje svensk kallade sig feminist år 2010


Sju av åtta riksdagspartier använder sig av begrepp grundade i föreställningen om könsmaktsordningen, alltså att kvinnor som grupp är "strukturellt" förtryckta av män som grupp.

Såvitt jag vet har det bara gjorts en modern undersökning om hur stor andel av Sveriges väljarkår som kallar sig feminister. Det var år 2010 när partiet F! lät SIFO göra en sådan undersökning. Ur resultatet, enligt en debattartikel av F!:
"Var tredje väljare, 33 procent, kallar sig själv feminist".
Två väljare av tre, en överväldigande majoritet, svarade alltså inte att de kallade sig feminister enligt denna undersökning.

Att bara var tredje kallade sig feminist år 2010 bör vi hålla i minnet när vi läser den färska REFORM-rapporten från Nordiska Ministerrådet (se länksamling på Genusdebatten) som vill klassa alla som inte tror på strukturellt förtryck mot kvinnor som antifeminister.

Rapporten vill även klassa alla "antifeminister" som politiska extremister och låta kartlägga dem. Alltså, kartlägga en överväldigande majoritet av befolkningen.

Men inte ens alla ur minoriteten feminister tycker att detta är önskvärt.

En "liberal feminist" som tycker att rapporten är "skrämmande" är lundaforskaren Ann Heberlein som skriver på SVT Debatt:
Vidare hävdas i rapporten också ett samband mellan antifeminism och högerextremism som inte heller är tydliggjort – i all synnerhet som antifeminism definieras alltför vagt och svepande. Det är surrealistiskt att läsa att ”motstånd mot feminism och jämställdhet” leder till massakrer à la Utöya. 
Med Maria Svelands bok Hatet i färskt minne, i vilken hon definierar exempelvis mig, Hanne Kjöller och Sakine Madon som antifeminister, förskräcker förslagen i rapporten än mer. Sveland bidrar för övrigt också till rapporten, genom att ännu en gång berätta sin personliga historia och därmed ytterligare förstärka bilden av sig själv som martyr och förkämpe för det fria ordet. 
Den här rapporten värnar inte demokrati och yttrandefrihet. Den är ett uttryck för ett åsiktsförtryck som är skrämmande. 

Ann Heberlein kallar sig själv "liberal feminist" men hör alltså ändå till dem som riskerar åsiktsförtryck om rapportens rekommendationer blir verklighet.

Marika Formgren kommenterar även i tidningen Gotlands Allehanda, som är den första svenska tidning som uppmärksammar rapporten:
Kritik av feminismen brukar handla om just pappamånader, kvoterade bolagsstyrelser och genuspedagogik. Det ska man hålla i minnet när experterna rekommenderar de nordiska regeringarna att kriminalisera antifeministerna, sätta en IB-liknande myndighet att ”kartlägga” dem samt uppmana medierna att aldrig legitimera deras åsikter. Expertgruppens förslag är en horribel, antidemokratisk kollaps.
Uttryck för ett åsiktsförtryck som är skrämmande.

En horribel, antidemokratisk kollaps.

Hårda omdömen, men knappast oförtjänta. Några av Nordens mest hårdföra feminister har bekänt färg.

tisdag 26 mars 2013

Donglegate - ord som kostade två it-experter jobbet


I denna digitala tidsålder kan små, oöverlagda ord leda till sparken från jobbet.

Det har en man och en kvinna i USA nyligen fått erfara. Historien går under namnet "Donglegate".

Under en konferens för it-experter satt två män och skämtade om "big dongles" och "forking" på ett sätt som en utomstående uppfattade som att det innehöll sexuella anspelningar.

Kvinnan som satt framför dem tog mycket illa upp och rapporterade händelsen på Twitter och på sin blogg. Hon fotograferade männen och spred bilden av männen på Twitter.

Konferensens arrangörer ingrep mot de två männen och en av dem fick därefter sparken från sitt jobb. Enligt uppgifter till medier som rapporterade om händelsen var han ångerfull och beskrev att han hade tre barn och hade blivit av med ett jobb han trivdes med.

It-världen i USA engagerades i "Donglegate" och kvinnan som hade rapporterat om skämtandet utsattes för en digital kampanj med både hot och hat. Därefter fick även hon sparken från jobbet med motiveringen att hon hade sått split bland sina klienter.

Hade de tre inblandade istället rett ut saken på plats så hade alla tre fortfarande haft kvar sina jobb.

Läs mer hos BusinessInsider och Yahoo.

Å ena sidan har nu "Feminist Victim Fund" startat för att samla in pengar till den avskedade mannen.
Å andra sidan har engelskspråkiga feminister börjat mobilisera till stöd för den avskedade kvinnan.

Sexistiskt ärkebiskopsval?

Engelska Wikipedia definierar sexism så här:

"Sexism är fördomar eller diskriminering grundad i en persons könstillhörighet".

Nästa ärkebiskop ska väljas i år och bör alltså väljas oberoende av könstillhörighet, om det ska bli ett val fritt från sexism.

Men den religiösa, feministiska tidskriften Dagens Seglora vill inte ha något icke-sexistiskt val av ärkebiskop:

"Varje val av en man är ett uttryck för en fortsatt könsmaktsordning där den manliga traditionen och kvinnors utanförskap förstärks.  
I ett historiskt skede där berättelserna om kvinnors underordning har avtäckts, och därmed avslöjat de rika möjligheter till mångfald som gått förlorade, vilar ett särskilt ansvar på dem som har makt att förändra.  
Ett val av en man till ärkebiskop kan aldrig bli ett neutralt val i en mångtusenårig tradition av manliga kyrkoledare.  
Också att utlämna könsaspekten i valet av kandidat är ett val som har konsekvenser".
Begreppet arvssynd verkar ha en utvidgad betydelse i Dagens Segloras vokabulär.

måndag 25 mars 2013

Storbritannien: Självmord främsta dödsorsaken för yngre medelålders män

I den ekonomiska krisens spår har självmord ökat och blivit den främsta dödsorsaken för yngre medelålders män i Storbritannien, rapporterar Sky News.

Precis som i Sverige begås omkring 2/3 av självmorden av män och knappt 1/3 av kvinnor. Men till skillnad från i Sverige ökar siffrorna för män i yngre medelåldern (30-44 år) i Storbritannien.

- Det ekonomiska klimatet och sociala faktorer som osäkerhet kring arbete och bostad, social isolering och drogmissbruk är särskilt kännbart för denna grupp, säger Jane Powell från Campaign Against Living Miserably till Sky News.

Jag antar att dessa män inte känner sig "strukturellt överordnade" i samhället jämfört med brittiska kvinnor.

I Sverige visar SCB:s senaste statistik att det är nästan lika vanligt för yngre och medelålders män att dö av självmord som att dö i en olycka. För de flesta dödsorsaker vid yngre åldrar är risken högre att en man drabbas än att en kvinna drabbas.

söndag 24 mars 2013

Myten om relationsvåldets offer

De flesta av mina favoritbloggar skriver om en viss södermalmsbaserad författarinnas senaste förehavanden. Ämnet står mig så smått upp i halsen just nu men det skulle inte förvåna mig om hennes färskaste bok kommer att kallas "Ljugboken" i folkmun inom en snar framtid.

Länkar finns i högerspalten. Men ännu hellre vill jag rekommendera läsning på bloggen No Size Fits All. Bloggaren Hagwall tar sig an myten att mäns våld skulle vara unga kvinnors främsta dödsorsak. Statistiken säger nämligen något helt annat.

Inlägget heter God uppsåt ursäktar inte dåliga data.

Läs - och trevlig avslutning på helgen!

Uppdatering: Daniel Swedin skriver ledare i Aftonbladet om män och våldtäkter igen. Det finns ingen gräns för hens skuldkänslor, verkar det som. Och ingen gräns för föraktet mot män och manlighet.

Jag har redan kommenterat två liknande artiklar av Daniel Swedin och har inte så mycket mer att tillägga denna gång. Mer än att alla våldtäktsförövare faktiskt inte är män, vilket felaktigt påstås i artikeln. Läs mer via referenserna till Wikipedia-artikeln Rape by gender.

fredag 22 mars 2013

Manliga bastionerAnn-Charlotte Marteus har skrivit en ny kolumn i Expressen. Ingen trogen läsare lär bli förvånad över innehållet.

Hon beskriver så kallade manliga bastioner i samhället. Näringslivstoppen, polisen, finansmarknaden och militären räknar hon upp. Budskapet är att männen måste "maka på sig".

Underligt nog beskriver hon inte andra manliga bastioner som de hemlösa, alkoholisterna, narkomanerna eller självmördarna. Föreställningen om patriarkatet blundar som regel för att männen både dominerar samhällstoppen och samhällsbotten.

Så, fint ska det vara, när Ann-Charlotte Marteus beskriver manlig dominans.

En särskild udd riktas mot näringslivet. Som skulle bli så mycket bättre med fler kvinnor i toppen, menar Ann-Charlotte Marteus.

Bekvämt nog undviker hon begreppet lönsamhet. Därför att hon antagligen vet att en ökad andel kvinnor i toppen inte ökar lönsamheten i företagen.

Men när hon börjar argumentera för utjämnad könsfördelning även bland de hemlösa så kan jag börja ta henne på allvar.


torsdag 21 mars 2013

Sökordspoesi

Gubbslem Josefsson

Gubbslem Josefsson
Gubbslem Josefsson
Gubbslem Josefsson
Gräv Sveland
Gubbslem

Varför begår mer män självmord
Verkar som vi män tycker oss ha rätten att behandla kvinnor som vi vill
Androstolen
Gubbslem

Snöplogning
Zlatan Ibrahimovic
Gubbslem

----------------

Dagens länktips: Evin Rubar bemöter felaktigheter i boken "Hatet". 
Även Natalia Kazmierska skriver att hon har citerats felaktigt i boken.

onsdag 20 mars 2013

Rapport vill klassa antifeminism som extremism


En nysläppt rapport av bland andra Nordiska Ministerrådet uppmuntrar till krafttag mot antifeminism.

Rapporten rekommenderar att antifeminism ska ses som politisk extremism.

Rapporten vill även göra antifeministiska "trakasserier på grund av kön" straffbara. Det framgår inte om rekommendationerna även omfattar trakasserier på grund av kön mot män.

Kättarna, antifeministerna, definieras bland annat så här:
"Feminism kan förstås som tanken om att det finns en strukturell olikhet mellan könen, att denna olikhet ofta favoriserar män, och att det är nödvändigt med åtgärder för att utjämna olikheten. 
Antifeminister utövar motstånd mot feminism och grundar motståndet med påståenden om att det antingen inte finns strukturella olikheter mellan kvinnor och män, att de strukturella olikheterna nu har blivit utjämnade, eller att de strukturella olikheterna i huvudsak favoriserar kvinnor".
Två svenskar finns bland rapportens upphovspersoner: författaren Maria Sveland och religionsvetaren Mattias Gardell.

Bloggat om detta: Daddy, Genusdebatten, Susanna Varis, Certatio, Aktivarum

Kommentar på norska om detta på Dagbladet.no

Lästips: Lite uppfriskande manshat på kvällskvisten kanske? Denna gång i nättidskriften Feministiskt Perspektiv.

tisdag 19 mars 2013

Våldtäktskultur?

Daniel Swedin är i farten igen med att demonisera män i Aftonbladet på ledarplats. Hans senaste artikel heter "Skända patriarkatet och svik manligheten".

Han menar att det råder en "våldtäktskultur" i samhället och att det är männens fel.
"Som män är vi ansvariga att förhålla oss till hur de maktrelation­er och maskulinitetsideal som bygger våldtäktskulturen reproduceras".
Är det riktigt att tala om en våldtäktskultur då? Enligt BRÅ:s senaste NTU (trygghetsundersökning) i Sverige uppgav 1,1% av kvinnorna och 0,3% av männen att de utsattes för sexualbrott år 2011. Siffran för kvinnornas del är på nedåtgående sedan 2005 medan männens siffra har legat på samma nivå sedan 2005.

Att även män utsätts för sexualbrott får vi inte veta från Daniel Swedin. I hans värld (som den presenteras på Aftonbladets ledarsida) är kvinnor offer och män förövare.

Så om Daniel Swedin upplever att han känner sig ansvarig för en våldtäktskultur så hoppas jag att han snabbt söker professionell hjälp innan han drabbar någon annan.

Tidigare relaterade blogginlägg:
Man demoniserade män - misstänks för sexbrott
Mannen är Aftonbladets bästa slagpåse
Fyra procent står för våldet

måndag 18 mars 2013

Moderaterna markerar mot ALLT relationsvåld


I fredags hade Moderaterna seminarium om våld i nära relationer under sitt Sverigemöte.

Bloggen No Size Fits All rapporterar följande glädjande nyheter:
"Skillnaden mot idag (jämfört med för tre år sedan) är enorm, bara namnet på dagens seminarium signalerar att partiet tagit till sig av forskning och debatt på området. Nu erkänns inte bara mäns våld mot kvinnor – även om det pekas ut som det allvarligaste delproblemet, vilket det är, om man skall gradera, men det ska man inte – utan allt slags relations- och hedersvåld som ett samhällsproblem".
Apropå politiska partier så har Piratpartiet nyligen diskuterat feminism.

Om man ska se det positivt från denna bloggens vinkel så kan man konstatera att Piratpartiet fortfarande inte tänker kalla sig feministiskt - det finns olika åsikter om feminism inom partiet.

Här är en könsneutral hemsida om partnervåld. Tipstack: Mia.

söndag 17 mars 2013

Helst en flicka i Sverige!


Bilden ovan kommer från senaste numret av Aftonbladets magasin Hannah & Amanda.

Jag har inte tillgång till artiklarna i magasinet så jag passar istället på att lista några gamla länkar.

- Pojkbebisar gör svenska mammor deprimerade i högre grad än mammor till flickbebisar. Det visade en svensk studie för två år sedan. Men i Kina och Indien, där pojkar hade högre status, var situationen den omvända. Bloggen Genusnytt kommenterade.

- Två tredjedelar av svenska adoptivsökande vuxna vill helst ha en flicka om de får välja. Detta enligt fyra år gamla siffror som då redovisades i tidningen Vi Föräldrar.

Tyder detta på att pojkar ses som mindre värda än flickor i Sverige?

Relaterade blogginlägg:
Pojkar utmålas som jobbiga
Antipojkskola

fredag 15 mars 2013

Man demoniserade män - misstänks för sexbrottDen tragiska historien om en 13-årig flicka i Kumla som tog livet av sig efter sextrakasserier på nätet har beskrivits ingående i samtliga riksmedier.

Nu skriver SvD att en 44-årig man har häktats på sannolika skäl misstänkt för ett flertal sexbrott mot olika personer, bland dem den avlidna flickan.

Protokoll från Tingsrätten har läckt ut på ett flertal webbsidor och den misstänkte mannen har därmed identifierats. Det visar sig att han var engagerad i könsmaktsfrågor genom att demonisera män och utmåla kvinnor som offer för mäns onda gärningar.

Bloggaren Ann Helena Rudberg citerar ett inlägg på mannens Facebook-sida från den 8 mars:

"Oj va tiden går fort i livet...för ca. 4 år sedan startade jag gruppen här på fb "Vi som har fått nog av män som behandlar kvinnor ill!" den gruppen hade över 6.000 medlemmar!!! Tack alla ni som har vågat tagit ställning!  
Idag på den Internationella kvinnodagen känns frågan TYVÄRR fortfarande mer aktuell än någonsin! Olika former av trakaserier framför allt mot kvinnor...i egna relationer eller genom ex. Näthatet...verkar som vi män tycker oss ha rätten att behandla kvinnor som vi vill...Man kan verkligen fråga sig hur dessa män skulle reagera om det var deras egna mamma eller dotter... Respekten i vårt samhälle är under all kritik! Stå upp för varandra och behandla alla med respekt...o våga stå upp för dom som verkligen behöver det! 
Krama era nära o kära en extra gång idag...sprid kärlek inte hat! (Gruppen finns kvar i nytappning pga att fb ändrade sina grupper...har ni lite tid över...så läs gärna inläggen...eller till o med joina gruppen"
Paralleller har dragits av många skribenter mellan den häktade mannen och den dömde ex-polischefen Göran "Kapten Klänning" Lindberg. Enligt tidningen Expressen "vigde" Göran Lindberg "sitt yrkesliv till feminismen".

Relaterat - Pelle Billing: Göran Lindbergs starka engagemang.

torsdag 14 mars 2013

Männens ansvar att minska manshatet?


Med samma "victim blaming"-logik är det även judarnas ansvar att minska judehatet. Enligt engelska Wikipedia förekommer "victim blaming" i rasistiska och sexistiska texter.

En icke-sexistisk och icke-rasistisk inställning är annars att manshatarna och judehatarna bär ansvaret för sitt eget hat.

Från Trollans blogg. Inlägget heter "Det här med privilegium, makt och kön". Läs gärna hela inlägget där Trollan lyfter fram att olika kön har olika fördelar och nackdelar i olika situationer.

onsdag 13 mars 2013

Motiverade Breivik sina terrordåd med antifeminism?

 

Jag minns den norske massmördaren och terroristen Breiviks attentat 2011 väldigt väl eftersom det berörde mig starkt. Hur han sprängde en bomb utanför regeringsbyggnaden och sköt ihjäl barn och ungdomar aktiva i Arbeiderpartiets ungdomsförbund som hade möte på Utöya.

Samma år läste jag Breiviks manifest, för att förstå och bearbeta chocken. Jag ska erkänna att jag bara skummade några av de särskilt tröttsamma kapitlen. Han har ingen större talang för att skriva eller redigera böcker och manifestet är på 1500 sidor. Men större delen av manifestet har jag läst.

Jag upptäckte att jag själv fanns bland hans värsta hatobjekt: "förrädare kategori A och B". Han önskade  även livet ur mig.

Breiviks värsta hatobjekt är alltså inte muslimer, utan icke-muslimer som är positiva till muslimsk invandring och som är partipolitiskt aktiva eller befinner sig i vissa andra samhällspositioner. Han kallar oss "kulturmarxister", vilket han säger är en synonym för "multikulturalister". Vi "förrädare" kategori A eller B ska dö en våldsam död om vi inte omvänder oss till den "rätta" läran, om Breivik får som han vill.

Jag mindes inte att jag hade läst så mycket om feminism i manifestet, annat än i förbigående. Men minnet kan ju svika. Då och då påstås det dock numera att Breiviks främsta mål var feminister. Vad underligt att han i så fall valde gruppen norska socialdemokrater och inte gruppen feminister som offer att skjuta ihjäl 2011, tänkte jag. Så jag letade upp det där manifestet på nytt.

Svenska Dagbladet påstod exempelvis nyligen att Breivik inledde sitt manifest med ett "angrepp på feminismen". Författaren Maria Sveland beklagade sig för tidningen att detta inte diskuteras mer.

Men påståendet stämmer inte. Manifestet inleds istället med ett angrepp på "kulturmarxismen" och "politiskt korrekthet".

Att, som författaren och forskaren Mattias Gardell, hitta citat om feminism i Breiviks 1500 sidor långa manifest, är enkelt. Men att som Mattias Gardell skriva att hela Breiviks politiska världsbild "genomsyras av antifeminism" är att slira på sanningen.

Angående vem som är Breiviks måltavlor bör inget tvivel råda:
"Missta er inte. Dessa muslimer måste ses som vilda djur. Skyll inte på de vilda djuren utan istället på de multikulturalistiska förrädarna kategori A och B som lät dessa djur komma in i våra länder och fortsätter att underlätta [för] dem".
Några få avsnitt i det långa manifestet handlar om feminismen. Flera av dem är kopior av texter skrivna av Breiviks idol med pseudonymen "Fjordman"; så står det uttryckligen.

Lägg därtill Breiviks egen sammanfattning av kompendiet där ingenting alls står om feminism:
"Det täcker de följande fem huvudämnena:

1. Uppkomsten av kulturmarxism/multikulturalism i Västeuropa
2. Varför den islamiska koloniseringen och islamiseringen av Västeuropa började
3. Det nuvarande tillståndet hos Västeuropeiska Motståndsrörelser (anti-marxistiska/anti-jihad-rörelser)
4. Lösningar för Västeuropa och hur vi, motståndet, ska framåtskrida under de kommande årtiondena
5. + Täcker alla, högst relevanta ämnen inklusive lösningar och strategier för alla 8 olika politiska fronter".
Sant är dock att manifestet tar upp feminism. Breivik menar att vi "multikulturalister" även är feminister. Att feminismen är "direkt länkad" till multikulturalismen. Men det stämmer alltså inte in på mig och inte på stora delar av den rörelse som kallar sig ekvalister eller jämställdister - många av oss är samtidigt liberaler eller har socioekonomiska åsikter på vänsterkanten och accepterar eller rentav välkomnar invandring av muslimer.

Feminismen får sig alltså en släng av sleven, åtminstone delvis i rent missförstånd i Breiviks manifest. Och i förbigående.

Det kan jag säga nu med säkerhet efter att nyligen ha ägnat en halvtimme åt att räkna ord i den vedervärdiga skriften. Beräkningarna är ungefärliga och om någon läsare har mer fritid än jag till att räkna ord så är jag öppen för marginella justeringar. Här är några förekomster av ord i Breiviks manifest:

Islam/islamsk - förekommer ca 2600 gånger
Muslim/muslimsk - ca 2300 gånger
Ord med -marx- i - ca 1100 gånger
Multikulturell/multikulturalist - ca 1100 gånger
Feminism/feminist/feministisk - förekommer 198 gånger.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Är Breivik antifeminist? Ja, absolut. Men motiverade han sina terrordåd med antifeminism? Svaret på frågan i rubriken är nej.

Läs fortsättningen på detta inlägg: Breivik är även motståndare till den globala kapitalismen

Mer läsning: Genusnytt: Var statsfeminismen verkligen Breiviks främsta mål?

tisdag 12 mars 2013

Myndighetschef kallar män för "gubbslem"

En nyhet som jag bara har sett på Kimzha Bremers Bodega är att en av regeringen tillsatt myndighetschef har gett sig in i gubbslem-debatten.

Hon heter Anna Serner och är VD för Filminstitutet. Här följer hennes facebook-inlägg om ämnet:


I ett sunt medieklimat borde hon ha blivit ifrågasatt på skarpare grunder än Hans-Erik Hellborg, Högskolan Dalarna, som per e-post kallade en blivande student för Mohammed och spekulerade i om han kom direkt från Mecka. Detta e-postmeddelande skapade en hyfsad mediestorm och ledde till att Hellborg blev avstängd från undervisningen och fick ta paus från sitt partipolitiska uppdrag i Centern.

Men att en myndighetschef kallar män för "gubbslem" verkar inte ha något nyhetsvärde i Sverige år 2013. Jag gissar att reaktionen hade varit annorlunda om en manlig myndighetschef hade kallat kvinnor för jämförbara, nedsättande saker.

Även Susanna's Crowbar har bloggat om detta.

måndag 11 mars 2013

Mer om fascistoida tendenser och "gubbslemsdebatten"

Janne Josefsson har idag skrivit en debattartikel om det som nu har börjat kallas för "gubbslemsdebatten".

En debatt som har fått stora proportioner eftersom den svenska feminismens heligaste nationalhelgon kritiseras i den.

Janne Josefsson menar att Maria Svelands åsikter om dokumentären "Könskriget" inte är förenligt med den demokratiska debatten. Att den demokratiska debatten även kräver att skumma åsikter granskas. Han talar om "fascistoida tendenser" att svartmåla halva befolkningen.
"Just därför var Evin Rubars dokumentär om ROKS en stor journalistisk bedrift. Organsationen sågs av många som oantastlig, som en god kraft som inte fick kritiseras. 
Men Rubar visade på de antidemokratiska åsikter som fanns inom en organisation som pekade ut halva befolkningen som biologiska missfoster. 
Det var dessa fascistoida tendenser som jag såg som så viktiga att belysa och det uttalandet kommer jag aldrig ta tillbaka eller be om ursäkt för".
Jag håller med Janne Josefsson helt på den punkten. En ideologi som utmålar halva befolkningen som förtryckare har likheter med fascism. Vi mot dom. Kamp, grupp mot grupp, oavsett om det är könskamp eller raskamp, så är det en kamp mot människor som utpekas för något de har fötts med.

Täppas Fogelberg skriver på sin blogg:

Maria Sveland är naturligtvis förorättad. Efter ett mediagenomslag kring hennes nya bok, som skulle få vilken PR-strateg som helst att bli rusig av lycka, får hon lite mothugg. 
Givetvis bekräftar detta vad hon driver som teser. Kvinnans marginalisering och mannens läbbiga förakt. Det är ju det som är så genialiskt med hela hennes grej. 
All kritik är kvitton på vad hon står för och det är väl det som känns provocerande: Alla kvinnor är offer för dumma karlar. Klart som korvspad.
Fler medielänkar det gångna dygnet om detta:

En bisarr intervju med Janne Josefsson i Radio Sjuhärad där reportern lyckas dåligt med att dölja sina sympatier. Janne Josefsson kallar Maria Sveland för en "buren makthavare" precis som han själv.

En artikel i Aftonbladet om svårigheter att acceptera kritik mot Maria Sveland. Mothugg i SvD.

Debattavbrytaren Mymlan tillstår att hon var "salongsberusad" när hon kallade de manliga debattörerna för "gubbslem".

Bloggat: MaukonenDaddys, Aktivarum och Toklandet, som tar upp urspårade reaktioner på Twitter.

söndag 10 mars 2013

"Vissa feminister är fascister"


Aschberg, Josefsson och Sveland som deltog i debatten.

Gårdagens inlägg om "gubbslem"-talkörer under en paneldebatt i Göteborg anordnad av GRÄV 2013 för grävande journalister har redan blivit bloggens fjärde tredje näst mest lästa någonsin. Välkomna, alla nya läsare!


En av deltagarna i paneldebatten var Janne Josefsson, känd bland annat med programmet Uppdrag Granskning.

Han ångrar inte vad han sade och han skräder inte orden. Tidningen Expressen skriver:
Janne Josefsson drar också paralleller mellan vissa feminister och fascister.  
– Det finns en falang feminister som är fascister med antidemokratiska åsikter som att män är djur med mera. Jag tänker på SCUM-manifestet och Roks. Dokumentären Könskriget avslöjar detta på ett bra sätt tycker jag. Men Maria Sveland håller inte alls med om det, säger Janne Josefsson.
Dagens Nyheter skriver

Janne Josefsson säger till DN att han inte förstår kritiken. 
– Jag blev kallad gubbslem och det får man tydligen bli helt utan problem. Vissa kanske skulle känna sig kränkta av något sådant, men det gör inte jag. Jag reagerar på att Maria Sveland bara verkar vilja debattera med dem som tycker som hon. Vad blir det då för debatt? Sedan reagerar jag på att hon förespråkar en fascistisk sida av feminismen som jag inte tycker är riktigt klok. 
Vad är det för en fascistoid falang? 
– Maria Sveland är till exempel kritisk till Uppdrag gransknings dokumentär ”Könskriget” som handlar om den här typen av feminism, att män är biologiska djur och så. Jag har inte läst hennes bok om kvinnohat men jag har läst flera artiklar med henne där hon refererar till SCUM-manifestet. Det tycker jag är fascism. 
På Twitter pågår nu ett uppror mot Janne Josefsson och många vill att han avskedas från SVT efter sina uttalanden. 

Risken är dock liten eftersom Janne Josefsson är väldigt populär bland tittarna. Nyligen utsågs han till den mest populära personen i medierna enligt en opinionsundersökning som presenterades i tidningen Journalisten.

Katerina Janouch kommenterar debatten med könsmaktsordningsargument och kan inte låta bli att använda könsord.

lördag 9 mars 2013

Journalister kallades "gubbslem" under paneldebatt

Gubbslem, en encellig mikroalg som förekommer i sjöar.

Det verkar ha gått hett till inatt på Sveriges grävande journalisters "Late night show". Journalisterna skulle diskutera journalistik.

I panelen satt Janne Josefsson, Frida BoisenTäppas Fogelberg, Britt-Marie MattsonRobert Aschberg och Maria Sveland.

Vad som hände får vi veta genom Expressen, Twitter och bloggen Hotlamotte.

Två twitterreaktioner:

Micha Art, producent för "Plånboken" P1.
'' Men kan man inte säga att ni är antidemokrater?" Josefsson till Sveland -om att alla måste vara feminister. Dags att sätta punkt?

Aschberg - omedveten om den kraftiga twitterkritiken.
'' Spännande. Nu avfärdas Sveland som för rätt och korrekt av både Täppas och Janne J.
Men experten på sociala medier Sofia Mirjamsdotter ilsknade till:

- Det är internationella kvinnodagen och Josefsson, Täppas Fogelberg och Aschberg får sitta och förminska Sveland i en hel timme. Då tog jag micken och frågade om det verkligen var okej att låta Sveland förminskas av tre gubbslem, säger hon till Expressen.

Bloggen Hotlamotte ger oss en ögonvittnesskildring:

"Det börjar med att Maria Sveland säger till Janne Josefsson att SVT Debatt är Sveriges sämsta tv-program och att Robert Aschberg tycker att genusjoxet är allmänt överdrivet. Janne Josefsson konfronterar Sveland med frågan om man kan tro på demokrati och samtidigt ha parollen ”våga vägra ta debatten”. 
Helt plötsligt står kvinnor i publiken upp och skriker på Janne Josefsson. Även han har ställt sig upp och håller tal på Braveheart-manér om vikten av att våga ta debatten. 
Jag märker hur blodådrorna i pannorna på några kvinnor bredvid mig håller på att sprängas. De studsar upp och ner. En av dem springer fram och får tag på en mikrofon. Hon skanderar: Tycker ni att det är värdigt en kvinnodag 8 Mars 2013 att Maria Sveland sitter i en debatt och blir nertryckt av tre gubbslem? 
Kvinnorna bredvid mig börjar unisont skrika: gubbslem, gubbslem, gubbslem. 
Britt-Marie Mattsson reser sig mot kvinnan: Du ska inte förminska mig. Det ska du ge fan i! 
Kvinnan vänder sig mot publiken som nu är i extas och skriker: Tycker ni att det här kvinnohatet är underhållning?"


En episk drabbning, låter det som.

Täppas' version här. Maria Svelands version här.

Det är positivt att tre relativt PK-aktiga manliga journalister plus BM Mattsson säger emot Maria Sveland och ännu mer intressant att herrar inte kan säga emot Maria Sveland utan att kallas "gubbslem" av andra journalister. Intressant är också beskrivningen av att BM Mattsson upplevde sig förminskad av Sofia Mirjamsdotter.

Fortsättning följer, förhoppningsvis.

Bloggat om detta: Toklandet, Aktivarum, Häxanmexan, Kimzha

fredag 8 mars 2013

Bekämpa mödradödligheten!Glad 8 mars! Ekvalism, som den här bloggen har hämtat sitt namn ifrån, handlar om lika rättigheter och människovärde oavsett kön.

I dag uppmärksammas kvinnors rättigheter, vilket väl knappast kan undgå någon som följer traditionella medier.

Jag vill särskilt uppmärksamma kvinnors rätt att föda barn på ett säkert sätt. I en värld full av resurser till mycket borde det finnas utrymme för att kraftigt minska den globala mödradödligheten.

Bloggen Onewaycommunication skriver:
Varje dag dör 800 kvinnor för att de blivit gravida. De senaste siffrorna kommer från 2010 och då gick 287 000 kvinnor förlorade. 99 procent av de drabbade finns i fattiga länder. Med tillgång till preventivmedel, läkarvård, sexualundervisning och säkra aborter kan de räddas. Men den politiska viljan saknas. Därför intensifierar RFSU nu sitt arbete för att bekämpa katastrofen som makten glömde.
I Malmö hölls en barnvagnsmarsch mot mödradödlighet idag.

Bloggat i övrigt den 8 mars:
Genusdebatten om skillnaden mellan feminister och antifeminister
Aktivarum på samma ämne
Trollan om "champagnefeministerna" och deras oförmåga att diskutera hedersvåld
Kimzha hyllar kvinnor som kritiserar feminismen
Maukonen om att kvinnofrågor likställs med jämställdhet
Toklandet om förakt mot maskulinitet när kvinnors rättigheter diskuteras

torsdag 7 mars 2013

Mannen är Aftonbladets bästa slagpåse


"Befria alla judar - från judiskheten"

En sådan titel på en artikel skulle med rätta betraktas som antisemitisk och skulle inte få publiceras i svensk dagspress. Men nedanstående rubrik går bra till en ledarkrönika i Sveriges mest manshatande dagstidning Aftonbladet:

"Befria alla män – från manligheten"

Kollektiv skuldbeläggning passar utmärkt i Aftonbladet - bara det drabbar "rätt" grupp. Byt "man" mot "invandrare" i nedanstående text och den framstår som grovt hatisk mot invandrare.
Tidigt i fredags morse hittades en 45-årig kvinna död på en parkeringsplats i Högsbohöjd i sydvästra ­Göteborg. Tre timmar senare greps hennes ­ex-sambo. Han – för det var en man – är häktad, misstänkt för mord. 
Men honom vill vi inte ha i vår gemenskap. Våldtäktsmän, mördare, näthatare, dödshotare, stalkers, misshandlare är ju aldrig representanter för gruppen män. De är individer, undantag och galningar. Alla andra grupper i samhället har ­gemensamma problem och gemensamma ansvar. Alla – utom en. Männen som grupp existerar inte, tycks många i gruppen män resonera.
Har judar och romer gemensamma problem med brott som begås inom den "egna" gruppen och gemensamma ansvar för dessa brott? Självklart inte, att hävda det vore rasistiskt. På samma sätt har män inga gemensamma problem för att andra män begår brott eller ens ett gemensamt könsbundet ansvar - att hävda motsatsen är sexistiskt.

Jag känner själv ingen kollektiv skuld för mordet och övriga hemskheter som beskrivs men det gör uppenbarligen artikelförfattaren Daniel Swedin.

Det måste vara en tung börda att vara manlig ledarskribent på Aftonbladet. Han måste kväljas varje gång han ser sin manliga nuna i spegeln. Tur att man slipper hans kollektiva skuld, åtminstone. Tyvärr utsätts våra tidningsläsande pojkar och unga män för den.

Bloggat: Toklandet som spekulerar i om det vi ser är uppvärmning inför den 8 mars.

måndag 4 mars 2013

Mentalt könsbyte


Personen på bilden heter inte Anders Westgårdh.

Anders Westgårdh har skrivit en krönika i Aftonbladet med titeln "Jag har helt tappat lusten att vara man":
"Härmed anmäler jag mig för ett mentalt könsbyte. Jag har nämligen tappat lusten att vara man. Det känns ungefär ­lika attraktivt som att ­vara dinosaurie, silverfisk eller idiot. 
(...)Dagens unga kvinnor är smartare och bättre än sina mödrar och mormödrar. De accepterar inte ­varken att giftas bort, spöas upp, förlöjligas eller förminskas. 
De har en lysande framtid, och det är därför jag ibland önskar att jag vore en av dem i stället för en av oss. 
Men allra helst skulle jag vilja vara stolt över att ­vara man".

Mitt svar:

Hej, Anders! Jag tror jag förstår lite hur du menar. Att vara man och jobba på Aftonbladet måste vara som att vara muslim och vara aktiv hos sajten Avpixlat. Dag ut och dag in samma förakt. Jag blir själv smått deprimerad varje gång jag läser Sveriges mest mansföraktande dagstidning (DN når bara en andraplats), men jag kan inte heller alltid låta bli.

Klart att du borde få vara stolt över att vara man! Börja med att byta uppdragsgivare. Ta en paus från mediebruset, åtminstone från Aftonbladet och DN Kultur. Fortsätt sedan med att ställa dig frågan hur det kan vara rimligt att tala om en könsmaktsordning när männen även är överrepresenterade bland våldsoffer, hemlösa, suicidfall, alkoholister och narkomaner. Börja tänk positivt - de flesta män bidrar trots allt med positiva saker till vårt samhälle. Endast en liten andel av befolkningen gör alla de dåliga saker som du räknar upp.

Omställningen till att bli stolt man blir kanske en lång och svår resa för dig.

Och annars finns ju alltid alternativet att löpa hela linan ut och göra ett juridiskt och kirurgiskt könsbyte.

Lycka till, vilket du än väljer! Men snälla, sluta åtminstone med att använda din upplyfta position till att sprida mer förakt om män och äldre kvinnor i den där tramsblaskan.

Bloggat: Genusdebatten, Bashflak (om skammen för att heta Anders), Toklandet, Kimhza Bremer

söndag 3 mars 2013

Vasaloppet och könsmaktsordningenI dag hölls årets omgång av världens största längdskidtävling Vasaloppet.

Enligt SvD:s rapportering verkar norskan Laila Kveli ha vunnit damklassen och norrmannen Jørgen Aukland verkar ha fått den totalt sett snabbaste tiden i år.

Jag har inte deltagit utan nöjer mig med annan fysisk aktivitet samt att betrakta "problematiseringen" av loppet ur ett könsmaktsperspektiv.

Mathilda Andersson Nwachukwu, annars verksam på Fria Tidningen, problematiserar på SVT Debatt att det hölls en tävling som heter Tjejvasan för en vecka sedan. Dagens Vasalopp var på 9 mil medan Tjejvasan var på 3 mil. Tävlingsledarna var inte ansvarsfulla, menar hon.
"En ansvarsfull tävlingsledare vet att det finns en könsmaktsordning att ta hänsyn till som finns överallt i vårt samhälle, inte minst inom idrotten. Den säger att mannen är normen och idrottens måttstock. Vasaloppet agerar i linje med könsmaktsordningen, förstärker densamma och medverkar till det ojämställda Idrottssverige vi har i dag
(...) Det är helt motiverat att det ska finnas olika distanser på loppen. Vi har alla olika kroppar, är olika tränade och har olika förutsättningar. Men varför är det så förbannat viktigt att särskilja lopp enbart för kvinnor och dessutom marknadsföra dessa lopp som bitävlingar vid sidan av den riktiga tävlingen?".
Jag förstår inte riktigt invändningen. Kvinnor hade samma rätt att delta i dagens Vasalopp som män och har därmed ett större urval av tävlingar eftersom män inte tilläts delta i Tjejvasan för en vecka sedan.

Om något så tycks alltså kvinnor vara otillbörligt gynnade av Vasaloppets arrangörer. Men inte ens det är tillräcklig kompensation för längskidåkande kvinnor, uppenbarligen.

Som om inte det vore nog så skänker ett känt bilföretag en bil vardera till vinnarna i Tjejvasan samt i herr- och damklassen av Vasaloppet. Två bilar till två kvinnor, en bil till en man.

Bloggat: Malte

lördag 2 mars 2013

Androstolen


Bilden ovanför visar en unik svensk genusrelaterad uppfinning: androstolen.

Högskolan i Halmstads hemsida kan vi läsa:

"Underlivsundersökningar av kvinnor sker i anpassade gynekologstolar, för män finns det idag ingen motsvarande undersökningsstol. Androstolen, som konceptuell produkt, både avslöjar och utmanar våra förutfattade meningar och föreställningar.  
Designen präglas av hårda, kalla och perforerade ytor. Måtten är anpassade efter vikt och längd på den svenska genomsnittsmannen. Stolen är tippningsbar och positionen utelämnande".
Projektet är delfinansierat av statliga Vinnova, tidigare känt i pressen för sin generaldirektör med feministiska åsikter, och sin lyxiga internrepresentation med choklad- och vinprovning, slottsutflykt med helpension och minikockduell.

Vi lägger androstolen till listan för pikanta genusuppfinningar tillsammans med "genustrumpeten" och "fittbyxan".

Bloggat om detta: Kimzha, Rocki, Café Rättvisan