En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

söndag 21 december 2014

Finns och påverkar biologiskt kön?Varför väger sjöelefanthanar fyra gånger så mycket som honorna och varför lever sjöelefanthonorna i harem? Varför väger bläckfiskhonorna tio gånger så mycket som hanarna? Varför förökar sig marmorkräftan genom jungfrufödsel? Varför dödar Svarta Änkan-spindelhonan sin partner och äter upp honom efter parning? Varför tar sjöhäst-hanen hand om avkomman och inte honan?

Kan detta bero på att kön är en social konstruktion? Det finns inget bra, entydigt svar på den frågan. Men som jag ser det tyder samtliga ovanstående exempel, tvärtom, väldigt starkt på att det finns biologiska könsskillnader bland djuren som beror på artspecifika typer av evolutionär anpassning.

Många som har ett husdjur som hund eller katt har säkert reagerat över att husdjuret i minst 95 fall av 100 beter sig på ett sätt som man förväntar sig beroende på husdjurets kön. Detsamma gäller nog reaktionerna hos dem av oss som har barn.

Finns det anledning att tro att människors könsbundna beteende skiljer sig från de övriga djurens? Kanske, för att människan i högre grad är en socialt interagerande varelse än andra djur. Den norska dokumentärserien Hjernevask visar dock experiment som redan belägger klara beteendeskillnader mellan nyfödda pojkar och flickor.

Att påstå att könsskillnader i beteende ens kan ha en biologisk komponent är emellertid att svära i den statsfeministiska genuskyrkan. Göran Perssons S-regering slog fast att
“regeringen betraktar manligt och kvinnligt som 'sociala konstruktioner', dvs. könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi” (Regeringens skrivelse 2002/03:140)
Att påstå att biologiskt kön över huvud taget existerar bland människor är faktiskt inte heller helt okontroversiellt. RFSL skriver visserligen att biologiskt kön existerar. Men jag hamnade ändå under dagen i diskussion med en transperson som menade att föreställningen om biologiskt kön både är "kränkande & ovetenskaplig". Mina sakliga invändningar bemöttes med invektiv och twitter-block.

Så, a) finns biologiskt kön, och b) påverkar biologiskt kön mänskligt beteende? Mitt eget svar på a) är ja och på b) sannolikt i betydande grad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer inaktiverade

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.