En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

torsdag 9 januari 2014

Skärpt straff för att undanhålla barn

Jämställdhetsdebattören Hanns Boris skriver i Aftonbladet:
"Länge nog har lagstiftningen varit otillräcklig för brottet 'egenmäktighet med barn'. En förälder som undanhåller ett barn från den andra föräldern har kunnat göra det utan några konsekvenser eftersom socialtjänst, polis och åklagare i dag helt saknar lämpliga verktyg för att agera. Många föräldrar känner därför stor förtvivlan när de helt grundlöst inte får träffa sina barn. 
Det är därför välkommet att regeringen inom kort kommer med ett förslag där en straffskärpning av egenmäktighet med barn föreslås träda ikraft 1 juli 2014. Dock är det bara en liten justering som gör att även vårdnadshavare som undanhåller ett barn för den andra föräldern ska kunna bli dömd för egenmäktighet med barn".
Han menar att hela lagstiftningen kring egenmäktighet med barn bör ses över och anpassas till ett barnperspektiv. Hela artikeln är läsvärd.

Och jag håller med. Det finns situationer då barn behöver skyddas från mamma eller pappa eller båda föräldrarna. Men det kan inte vara upp till ena föräldern, ena parten, i en familjerättslig tvist att avgöra när ett sådant agerande är rätt eller fel. Det måste en opartisk myndighet avgöra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer inaktiverade

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.