En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

torsdag 2 januari 2014

Unicef vilseleder - det finns fler "saknade" män än kvinnor i världenDN skrev härom dagen:

"1,5–3 miljoner kvinnor dödas varje år på grund av sitt kön".

Kommentatorn "JonasBsson" spårade den siffran till en publikation av FN-organet Unicef som heter "Women in an insecure world" från 2005.

Unicef inleder där med att skriva följande:
"Enligt uppskattningar från FN 'saknas' upp till 200 miljoner kvinnor och flickor. Eufemismen döljer ett av de mest chockerande brotten mot mänskligheten. Givet den biologiska normen av 100 nyfödda flickor för 103 nyfödda pojkar, borde miljoner fler kvinnor finnas bland oss. Om de inte finns, om de 'saknas', då har de dödats, eller dött av försummelse och felbehandling".

Källan till siffran 200 miljoner uppges vara ett tal som en viss "A. Diamantopoulou" har hållit på en konferens. Beräkningarna finns tyvärr inte tillgängliga på nätet. Vi återkommer till hur denna siffra kan ha beräknats. För Unicef skriver vidare:
"En demografisk 'brist' på 100-200 miljoner kvinnor innebär att 1,5-3 miljoner flickor och kvinnor dödas varje år genom könsrelaterat våld. Som en jämförelse dör cirka 2,8 miljoner om året av AIDS och 1,27 miljoner av malaria. Eller, för att uttrycka det på det mest fruktansvärda sättet: våld mot kvinnor orsakar vart annat eller vart fjärde år ett berg av lik som motsvaras av den judiska Förintelsen".
Förintelsen är inte främst unik i historien på grund av antalet offer, utan för de "systematiska, industriella och statligt organiserade mordmetoderna", för att tala med Wikipedia. Förintelsen är helt enkelt historiens värsta exempel på systematiserat, industrialiserat folkmord.

Att jämföra dödsoffer med Förintelsen ses därför ofta som olämpligt och osmakligt. Unicef håller uppenbarligen inte med om det.

Vi återgår till siffran 200 miljoner. Det framgår inte hur Unicefs källa har räknat ut den. Jag ser ingen annan möjlighet än att Unicefs källa har "cherry-pickat" ut länder med särskilt låg andel kvinnor bland befolkningen.

För FN-organet Unfpa har nämligen räknat ut könsfördelningen mellan män och kvinnor i hela världen 2013. Det visar sig att det fanns 102 män på 100 kvinnor 2013. Att jämföra med kvoten 103:100 vid födsel. Denna kvot är Unicefs siffra. Unfpa anger i en annan skrift att den normala kvoten vid födsel är 104-106:100 (nyfödda pojkar:nyfödda flickor).

Om vi lägger ihop Unfpas och Unicefs födslokvoter så får vi att det föds 103-106 pojkar på 100 flickor i världen. Jämfört med de antal kvinnor och flickor som fanns 2013 (3,551 miljarder), så borde det ha funnits 3,658 - 3,765 miljarder pojkar och män 2013 enligt Unicefs räknemetod.

Det är 48 - 150 miljoner fler pojkar och män än vad som verkligen fanns i Unfpas folkräkning 2013.

Alltså, om man inte "cherry-pickar" enstaka länder, utan ser till hela världen, så finns det en mansbrist istället för en kvinnobrist, jämfört med vad som skulle ha funnits om alla nyfödda pojkar och flickor skulle ha överlevt i samma utsträckning.

Vi tar Unicefs citat igen, men tillämpar nu resonemanget på de "saknade" pojkarna och männen:
"Om de inte finns, om de 'saknas', då har de dödats, eller dött av försummelse och felbehandling".
Av hänsyn till Förintelsens offer och deras anhöriga så avstår jag från att göra motsvarande osmakliga jämförelse med Förintelsen som Unicef gjorde 2005.

3 kommentarer:

 1. Har inte fått tillräckligt mycket kaffe i år...
  Kan man sammanfatta situationen så här?:

  - FN/UNICEF hävdar att det saknas upp till 200 miljoner kvinnor i världen och drar slutsatsen att dessa dödats, eller dött av försummelse och felbehandling.

  - Befolkningsstatistiken visar att det snarare saknas ca 100 miljoner män. *
  *Eftersom födelsetalet är 103/100, samtidigt som könsfördelningen totalt är 102/100.

  SvaraRadera
 2. Jag har ändrat rubriken så att den tydliggör detta.

  SvaraRadera

Kommentarer inaktiverade

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.