En icke-feministisk jämställdhetsblogg

Om ekvalism

onsdag 22 maj 2013

Könsfördelning i fängelset


Högljudda rop hörs ofta i diverse medier om att det är för få kvinnor bland styrelseledamöter, direktörer eller professorer. Ibland hörs krav på kvotering för att få könsbalans.

Själv är jag för meritokrati, att den som förtjänar ett jobb eller ett uppdrag på grund av meriter, ska få det, oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet.

Märkligt nog hörs aldrig några rop på könsbalans bland fängelseintagna.

Enligt Kriminalvårdens statistik är knappt 6% av de fängelseintagna personerna i Sverige kvinnor.
Det innebär att drygt 94% är män.

För att illustrera obalansen mellan kön i våra fängelser:

Kvinnor i fängelse:
XXXXXX

Män i fängelse:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXX

Att försöka jämna ut siffrorna med kvotering vore diskriminerande. Vilket illustrerar att kvotering över huvud taget är diskriminerande.

En annan poäng med könsfördelningen i fängelserna: om det finns ett patriarkat, ett strukturellt socialt förtryck av kvinnor, hur kommer det sig då att inte majoriteten bland de intagna i fängelse är kvinnor?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer inaktiverade

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.